προγραμματική σύμβαση NET - METERING με τους δήμους
από την υπογραφή της σύμβασης στη περιφέρεια

Την προγραμματική σύμβαση  με τίτλο «ΈΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET – METERING) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET-METERING) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Νίκος Κατσαράκης και οι Δήμαρχοι του νησιού.

Στην υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια, με την συμμετοχή Δημάρχων, Αντιδημάρχων, καθηγητών του ΤΕΙ, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε οραματικό το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Κρήτης θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος που αξιοποιεί τις ΑΠΕ στο νησί προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους.

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης  σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ανέφερε, ότι, «είναι μια σημαντική σύμβαση, μια σημαντική συνεργασία, με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νησιού.  Έχει ως στόχο να βοηθήσει το έργο της Περιφέρειας και των Δήμων όσον αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΤΕΙ Κρήτης και τα εργαστήρια του έχουν υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στο ζήτημα εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ερευνητικές μας ομάδες και τα εργαστήρια μας μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε αυτή την προσπάθεια».

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας-Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Νίκος Καλογερής δήλωσε: «Η μελέτη-έρευνα του ΤΕΙ Κρήτης θα δείξει το σύνολο των ενεργειακών καταναλώσεων των Δήμων και της Περιφέρειας  έτσι ώστε να εξετάσουμε στη συνέχεια πως μπορούμε να καλύψουμε τις καταναλώσεις αυτές μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στα πλαίσια του νόμου για τον ενεργειακό συμψηφισμό. Είναι μία σημαντική μελέτη-έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί ανά Δήμο, και συγκεκριμένα αναλυθούν όλες οι καταναλώσεις, και εξακριβωθούν οι ενεργειακές ανάγκες τους. Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι ΑΠΕ που θα απαιτηθούν για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις ανά φορέα. Στο τελικό στάδιο θα παραδοθεί σε κάθε φορέα ολοκληρωμένος φάκελος έργου έτσι ώστε ο κάθε Δήμος στη συνέχεια να υποβάλλει, ανεξάρτητα αν το επιθυμεί, την πρόταση του για την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, εμείς ως Περιφέρεια, θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση για την υλοποίηση συνολικά του έργου με την αξιοποίηση της νομοθεσίας για ενεργειακές κοινότητες-ενεργειακούς συνεταιρισμούς  ώστε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση με τα αντίστοιχα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη».  Όπως τόνισε τέλος ο κ. Καλογερής ανάλογο έργο προετοιμάζεται και για τους ΤΟΕΒ του νησιού, οι οποίοι επίσης έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση και η αντίστοιχη συνεργασία θα γίνει με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αντικείμενο σύμβασης

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η εξειδικευμένη επιστημονική συνεπικουρία με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες των δήμων της περιφέρειας Κρήτης για την ολοκληρωμένη ανάλυση και απεικόνιση των καταναλώσεων και εν συνεχεία την διερεύνηση βιώσιμης επίλυσης της ενεργειακής αυτονομίας στο σύνολο των δημοτικών καταναλώσεων  Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.  Το σύνολο των απαιτούμενων ερευνητικών ενεργειών υπό συνεργατική αντίληψη με τις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες θα εκτελεσθούν από πολυπληθή διεπιστημονική ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.000 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos