Προειδοποίηση για καθαρισμό - αποψίλωση ακάλυπτων ιδιοκτησιών
….. να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

Καθώς από την 1η Μαΐου  ξεκίνησε η θερινή αντιπυρική περίοδος και προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των χώρων αυτών να προβούν άμεσα στον καθαρισμό – αποψίλωση τους από ξερά χόρτα και απορρίμματα καθώς και στην απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87), ο Δήμος θα προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων αυτών:

α) Επιβάλλοντας πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου

β) Βεβαιώνοντας εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και

γ) Υποβάλλοντας μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευελπιστεί στην κατανόηση και στη συνεργασία όλων και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και βοήθεια στο έργο του. Εξάλλου είναι υποχρέωση όλων μας η προστασία των τοπικών κοινωνιών μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και η καθαριότητα των ακάλυπτων χώρων, προς αποφυγή των παραπάνω κυρώσεων.

   Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos