Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη Κρήτη
υγειονομική περιφέρεια Κρήτης

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας ενίσχυσης των Πρωτοβάθμιων δομών Υγείας στην Κρήτη με την υπ’ αριθμ.24692/17-12-2018 Απόφαση της Διοικήτριας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, προκηρύσσονται είκοσι έξι (26) θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε διάφορα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Στην προσπάθεια έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης του καρδιολογικού κινδύνου, αλλά και την αντιμετώπιση του καρδιολογικού ασθενούς εξωνοσοκομειακά, αλλά και της αποσυμφόρησης των εξωτερικών καρδιολογικών Ιατρείων συστήθηκαν και προκηρύσσονται επτά θέσεις (7) στα Κ.Υ. Μοιρών, Κισσάμου, Χανίων (σε 1ο και 2ο ΚΥ), Ρεθύμνου, Περάματος και Αρκαλοχωρίου.

Αντίστοιχα, προκηρύσσονται επτά θέσεις (7) Οδοντιάτρων που θα προσφέρουν υπηρεσίες σε περιοχές που οι ανάγκες ήταν και είναι μεγάλες. Οδοντιατρικές υπηρεσίες πλέον θα προσφέρονται στα Κέντρα Υγείας Κανδάνου, Σπηλίου, Ανωγείων, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Βιάννου, Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Ρεθύμνου. Σημαντική θα είναι και η συμβολή των τριών (3) Παιδιάτρων στα Κ.Υ. Μοιρών, Κανδάνου και Αγίας Βαρβάρας στην αντιμετώπιση περιστατικών που ειδικά στην επαρχία του Νησιού, αντιμετωπίζονταν δύσκολα και με μεγάλο κόστος για τους ασθενείς. Η ενίσχυση των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων Πλατανιά και Αρχανών καθώς και του Κ.Υ. Μοιρών  θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία τριών (3) Ιατρών, Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ενώ στο πρόγραμμα των προσλήψεων περιλαμβάνονται επίσης από μία (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής στο Κ.Υ. Μοιρών και Χανίων, μία (1) θέση Ωτορινολαρυγγολογίας στο Κ.Υ. Ρεθύμνου και μία (1) θέση Κυτταρολογίας στο Κ.Υ Ηρακλείου.

Η Διοίκηση της 7ης Υ.Πε. Κρήτης με τη διαρκή στήριξη του Υπουργείου Υγείας, παραμένει προσηλωμένη στον κύριο στόχο της, που είναι η παροχή δωρεάν Υπηρεσιών Υγείας σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές του Νησιού, ενισχύοντας την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τη συνεχή αναβάθμισή της επ’ ωφελία των πολιτών.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. αρχίζει στις 10/01/2019 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 30/01/2019 ώρα 23:59. Η υποβολή γίνεται με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο υποψήφιος ιατρός υποχρεούται μέσα στην παραπάνω ορισθείσα προθεσμία (μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, στην ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος Τ.Κ. 71500 ΤΘ 1285, Ηράκλειο Κρήτης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να τα αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos