Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ο μεγαλύτερος αριθμός για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου

Ξεκίνησε σήμερα 2/11/2015 η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. (Προκήρυξη 4/κ 2015).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, www.asep.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη(Παράρτημα ΣΤ’).

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα διαρκέσει ως τις 15/11, ενώ η  υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 20/11 στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Υ.Ε.), θέσης που διεκδικούν.

Οι θέσεις που προσφέρονται στην 7η Υ.ΠE Κρήτης είναι:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
520
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”)
 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 105
Κύριος 001, 004, 009
1
1
521
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 105
Κύριος 001, 004, 009
2
1*
1*
530
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 105
Κύριος 001, 004, 009
1
1
553
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
106
001, 005
2
1*
1*
577
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
106
001, 005
1
1
578
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
106
001, 005
1
1
594
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ ”ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
106
001, 005
1
1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2015

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, www.asep.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη(Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Τ.Ε. ή Δ.Ε.), θέση  που διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

 

Οι θέσεις που προσφέρονται στην 7Η Υ.ΠE Κρήτης είναι:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΠΑΛ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν.2790/2000
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
625
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
202
Κύριος
001
1
1
Επικ.
626
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
202
Κύριος
001
1
1
629
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝOY
202
Κύριος
001
1
1
639
ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
204
Κύριος
001, 003, 004
3
1
1
1
684
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
208
Κύριος
001, 007, 008
9
1
1
2
2
1
1
1
Επικ.
007, 008
685
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
208
Κύριος
001, 007, 008
2
1
1
Επικ.
007, 008
686
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
208
Κύριος
001, 007, 008
1
1
Επικ.
007, 008
725
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
208
Κύριος
001, 007, 008
1
1
Επικ.
007, 008
726
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
208
Κύριος
001, 007, 008
2
1
1
Επικ.
007, 008
727
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
208
Κύριος
001, 007, 008
4
1
1
1
1
Επικ.
007, 008
742
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝOY
208
Κύριος
001, 007, 008
4
1
1
1
1
Επικ.
007, 008
752
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ ”ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
208
Κύριος
001, 007, 008
8
2
1
2
1
1
1
Επικ.
007, 008
770
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
210
Κύριος
001, 009
1
1
Επικ.
009
*
790
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝOY
210
Κύριος
001, 009
1
1
Επικ.
009 
796
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ ”ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
210
Κύριος
001, 009
1
1
Επικ.
009
822
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
300
012
5
1
1
1
1
1
859
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
300
012
1
1
860
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
300
012
1
1
861
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
“ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
300
012
1
1
878
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝOY
300
012
2
1
1
899
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
309
1
1
900
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ”ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
309
1
1
974
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
312
1
1

 

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos