Νομάρχης ΛασιθίουΛίγες μόνον ώρες μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα στην Αίγυπτο και την χώρα μας για ναυτιλιακή σύνδεση της Κρήτης με την Αίγυπτο, ο Νομάρχης Λασιθίου θέτι εκ νέου με άρθρο του τη δημιουργία της νότιας λιμενικής πύλης της Κρήτης στην Ιεράπετρα.

Το άρθρο του νομάρχη, ακολουθεί:

Το ζήτημα της Νότιας Λιμενικής Πύλης, στην Κρήτη (άρρηκτα συνυφασμένο με την δική μας πρσπάθεια για περαιτέρω κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής προϊόντων, όσο και στο επίπεδο των υπηρεσιών μεταφοράς), είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δοθείσης της γεωοικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας του Μεσογειακού χώρου.

Η δημιουργία της Νότιας Λιμενικής Πύλης αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή της χώρας μας, στο υπό διαμόρφωση διαμετακομιστικό σύστημα εμπορίου, στην ευρύτερη περιοχή.
Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαμετακομιστικού συστήματος προϋποθέτει, οι σύγχρονες υποδομές μεταφοράς να συνδυάζονται με την κατασκευή σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων που να εξυπηρετούν το σύστημα φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων των ειχειρήσεων.
Έτσι, στη βάση της βελτιστοποίησης του όλου συστήματος Logistics, οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, με αποτέλεσμα να γίνονται ανταγωνιστικότερες ενισχύοντας, ταυτόχρονα, και το κίνητρο για περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατασκευή σύγχρονων υποδομών και εμπορευματικών κέντρων, ενεργοποιούν, συνολικά, τον μηχανισμό συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας, περαιτέρω, τις εξωτερικές οικονομίες με κοστολογικά οφέλη και ταυτόχρονα, λόγω ακριβώς της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων, μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και πηγές εισοδήματος.
Με δεδομένη την ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης των αραβικών κρατών και της ευρωμεσογειακής συνεργασίας (μετά το 2010 προβλέπεται να διαμορφωθεί και η ευρωμεσογειακή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών) το ζήτημα της Νότιας Λιμενικής Πύλης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κρήτη και ευρύτερα για τη χώρα μας. Ήδη, το 10%, περίπου, των συνολικών εξαγωγών μας κατευθύνεται προς τις Μεσογειακές χώρες του Νότου. Επίσης, το 3% των εξαγωγών της ΕΕ κατευθύνεται προς τις μεσογειακές χώρες, ποσοστό το οποίο θα αυξάνεται, καθώς η ευρωμεσογειακή συνεργασία θα διευρύνεται.
Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, εκ παραλλήλου με τη δημιουργία του αεροδρομίου «Ξένιος Ζευς» θα ενισχύσουν, περαιτέρω, το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρύτερης περιοχής. Οι συνδυασμένες μεταφορές, με την παράλληλη δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων, θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ιεράπετρα, ένα από τα ισχυρά κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου στο Μεσογειακό Νότο.
Σε ότι αφορά την τελική χωροθέτησή της, τόσο από τεχνική άποψη (φυσική θέση και θαλάσσιο βάθος), όσο και απ οικονομική, με κριτήριο το χωρικό εύρος του πολλαπλασιαστικού και αναπτυξιακού αποτελέσματος της επένδυσης, η πόλη της Ιεράπετρας πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του εγχειρήματος.
Με αυτή την έννοια θέλουμε οι δημόσιοι φορείς και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης, στην ενσωμάτωση και την στάθμιση όλων των υποτιθέμενων παραμέτρων της, ανεξάρτητα από τον φορέα που θα αναλάβει την εκπόνησή της.
H αξιοποίηση ευκαιριών και πλεονεκτημάτων, με γεωπολιτικές παραμέτρους, προϋποθέτει εγρήγορση και εμπρόθετο σχεδιασμό, έτσι ώστε σε «εύθετο χρόνο» να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την κεφαλαιοποίηση των ευκαιριών. Εξάλλου υπάρχει και η σχετική δέσμευση του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού για τη δημιουργία της Νότιας Λιμενικής Πύλης στην Ιεράπετρα. Η δέσμευσή του υποθέτω πως δεν αποτελούσε μια απλή ρητορική κορώνα, αλλά μάλλον θα στηριζόταν στα αποτελέσματα κάποιας ομάδας μελετών και σχεδιασμού της παράταξής του.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: