Με επιτυχία και ικανοποίηση ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων εκπαίδευσης διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση προσώπων που διοργανώνει το Τμήμα «Χρηματοοικονομικής και Ασαλιστικής» του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Παράρτημα Αγίου Νικολάου, προκειμένου οι συμμετάσχοντες να λάβουν άδεια ασφαλιστικού συμβούλου ή πράκτορα. Ας σημειωθεί ότι το Τμήμα έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση και τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως λίγο πριν από τις εξετάσεις πιστοποίησης δηλ. κατά τον Φεβρουάριο, Μάιο και Οκτώβριο. Σχετικές ανακοινώσεις θα δίδονται στον τύπο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.finance-ins.teicrete.gr/

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 17 υποψήφιοι από όλη την Κρήτη και 7 επιλεγμένοι εκπαιδευτές, εξειδικευμένοι σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν δόκιμοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, όσοι θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλειών και οποιοσδήποτε απόφοιτος Λυκείου ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια διαμεσολαβούντος στην ασφάλιση προσώπου.

Τα μαθήματα συνολικής διάρκειας 100 ωρών, τα οποία διεξήχθησαν στην πιστοποιημένη αίθουσα τη ασφαλιστικής εταιρείας Φοίνιξ Metrolife Εμπορική στο Ηράκλειο, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2005. Το περιεχόμενο των μαθημάτων περιελάμβανε σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Ασφάλιση
  2. Οργάνωση της ασφαλιστικής αγοράς
  3. Βοηθητικά πρόσωπα (διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα)
  4. Ασφαλιστική Σύμβαση Ασφαλιστήριο
  5. Κίνδυνος
  6. Κλάδοι της ιδιωτικής ασφάλισης
  7. Βασικές αρχές της ασφάλισης ζημιών
  8. Χρηματοοικονομικά προϊόντα
  9. Αντασφάλιση

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάρι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει η Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 19 Μαρτίου 2005.

Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2005 αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο β΄ κύκλος των σεμιναρίων.

ο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής σκοπεύει να οργανώσει σεμινάρια και σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων, είτε ως προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης ή απλώς για διεύρυνση των γνώσεων τους, όπως: χρηματιστηριακές επενδύσεις (40 ωρών γι εξετάσεις πιστοποίησης), διαχείριση ανθρώπινων δικτύων στις ασφάλειες, χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου στις χρηματοασφαλιστικές υπηρεσίες, τεχνικές προώθησης χρηματοασφαλιστικών υπηρεσιών κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν είτε στο β΄ κύκλο ου σεμιναρίου των 100 ωρών ή σε κάποιο άλλο σεμινάριο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 28410-91101-3 καθημερινά από 8:00 έως 14:30 .

Print Friendly, PDF & Email

Από manos