Λιμάνι

Σητεία

Συνηθίζεται στο τέλος μιας χρονικής περιόδου, όλοι να κάνουμε απολογισμό των πράξεων μας και παράλληλα να προγραμματίζουμε τις επόμενες. Η διαδικασία του απολογισμού αποτελεί, εξάλλου συστατικό στοιχείο της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Και η ενημέρωση των δημοτών αποτελεί βασική αρχή άσκησης της πολιτικής του Δήμου Σητείας. Η αξία αυτή παραμένει πάντοτε ισχυρή και επίκαιρη. Ενώ, λοιπόν, προχωρεί προς το τέλος της και αυτή η χρονιά, καλό είναι να επιχειρήσουμε αδρομερώς μια μικρή ανασκόπηση των όσων διαδραματίστηκαν καθόσον οι δημόσιες λειτουργίες πρέπει να ασκούνται με απόλυτη διαφάνεια και οι πολιτικοί να ενεργούν , να δρουν και να παρουσιάζουν το έργο τους στην κριτική εκείνων που με την ψήφο, τους εμπιστεύτηκαν να διαχειριστούν τα κοινά.

Η πόλη μας αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με γρήγορο ρυθμό, χωρίς τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών. Και οι προσπάθειες που γίνονται πολλές φορές δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όταν λείπει η συντονισμένη δράση και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας.

Επειδή όμως η πολιτική λειτουργία και το πολιτικό αποτέλεσμα αποτυπώνονται καθαρά με αριθμούς , που είναι αδιάψευστη γλώσσα, εύκολα κανείς βγάζει τα συμπεράσματά του για την παραγωγή έργου στο Δήμο Σητείας, αν σκεφθούμε ότι έγιναν 44 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και πάρθηκαν 735 αποφάσεις . Από τη Δημαρχική Επιτροπή ελήφθησαν 518 αποφάσεις.

 

Η θεσμική λειτουργία του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο , κυρίαρχο πολιτικό όργανο για την ανάδειξη, τεκμηρίωση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, λειτούργησε με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και οι περισσότερες από τις αποφάσεις του ήταν ομόφωνες. Με τον ίδιο τρόπο λειτούργησαν η Δημαρχιaκή Επιτροπή και οι άλλες θεσμοθετημένες Επιτροπές.

 

 
Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

 

Έντονη υπήρξε η δραστηριοποίηση και των Νομικών Προσώπων του Δήμου (Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης , ΚΑΠΗ , Παιδικός Σταθμός , Φιλαρμονική) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΠΟΤΑΣ και ΔΕΥΑΣ και ορατά τα αποτελέσματα της δράσης τους στους αντίστοιχους τομείς, προάγοντας τους σκοπούς τους και προσκομίζοντας οφέλη στην τοπική κοινωνία, της οποίας ανάγκες υπηρετούν. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις (Κορνάρεια ,το Σητειακό Καρναβάλι), οι αθλητικές εκδηλώσεις (Γύρος της Πόλης, Διεθνές Τουρνουά Τένις με αμαξίδιο ΑΙΟΛΟΣ), η κυψέλη δημιουργίας του ΚΑΠΗ, η εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και η θεαματική παρουσία της Φιλαρμονικής σε πολλές εμφανίσεις της, υπήρξαν σταθμοί της Δημοτικής Πολιτικής και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της για το ανέβασμα της πόλης μας σε απόλυτη συνάρτηση με τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των δημοτών της.

 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Σημαντική κατάκτηση του Δήμου Σητείας για τη χρονιά που πέρασε πρέπει να θεωρηθεί και η ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για πρώτη φορά στην πόλη μας . 48 συμπολίτες μας αποτελούν το δυναμικό του σχολείου αυτού και πραγματικά ‘’απολαμβάνουν’’ τις υπηρεσίες του, δίνοντας νέα προοπτική στη ζωή τους. Παράλληλα διαρκής είναι η μέριμνα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Σητείας.

Περιβάλλον- Καθαριότητα

Εξίσου σημαντική είναι και η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, των υποδομών της και του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα είναι ορατά και διαρκώς βελτιούμενα. Ενταχθήκαμε επίσης στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Α. Ανακύκλωσης και σύντομα θα αρχίσει η υλοποίηση του.
Ήδη υλοποιείται, το πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών καθώς και τα προγράμματα ανακύκλωσης αυτοκινήτων, ελαστικών, λαδιών κλπ, σε ικανοποιητικό βαθμό.

 
Διοικητική Λειτουργία

Άσκηση σωστής δημοτικής πολιτικής υπήρξε ο εξορθολογισμός των οικονομικών του Δήμου και η αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ με την καθιέρωση του διπλογραφικού συστήματος υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Επίσης ο Δήμος προχώρησε σε όλες τις ενέργειες για την εξασφάλιση της ‘’Πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ως Δικαιούχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (4η ΠΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’’.

 

Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Σητείας 2007-2010

Επιπλέον ολοκλήρωσε με επιτυχία την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου 2007-2010. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνονται οι συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, όσο και οι επιχειρησιακοί του στόχοι για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται για την ανάπτυξη του Δήμου.

 
 
Τεχνικά Έργα

Δημοπρατήθηκαν 91 έργα (εκτελεσμένα ή εκτελούμενα ) τα δύο τελευταία χρόνια συνολικού προϋπολογισμού 5.542.771,30€. Συγκεκριμένα το 2007, 46 έργα προϋπολογισμού 2.817.099,03€ και το 2008 45 έργα προϋπολογισμού 2.725.672,27€. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στα δύο αυτά έτη:

Ανακατασκευή στίβου Γυμνασίων

Ανάπλαση πλατείας και κεντρικών οδών Σητείας

Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου

Βελτίωση οδοποιίας πόλης και οικισμών Α’ και Β’ φάσης

Ολοκλήρωση αγωνιστικού χώρου Εθνικού Σταδίου Σητείας

Ολοκλήρωση αναπλάσεων οικισμών

 

Επίσης σημαντική υπήρξε και η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού με την προμήθεια βυτιοφόρου, απορριμματοφόρου, φορτηγού, αυτοκινούμενης και αυτοφορτονώμενης μπετονιέρας.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της Δημοτικής Αρχής καθώς και πλήθος άλλων μικρών έργων στην πόλη και στα χωριά.

 
Μελέτες

 

Δώδεκα συνολικά μελέτες είναι υπό εκπόνηση ή σε φάση ανάθεσης μετά από διαγωνισμό προϋπολογισμού 3.860.909,69€. Επίσης μεγάλος αριθμός μελετών έχουν γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου Σητείας και έχουν εκτελεστεί έργα στην πόλη και στα χωριά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές

 

Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 12ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης

Μελέτη Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος πόλης Σητείας Κρήτης

Μελέτη Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οικισμού Μόχλου

Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη- Πράξη εφαρμογής περιοχών Δήμου Σητείας

 

Μελέτες για Βιολογικούς Καθαρισμούς σε 8 Δημοτικά Διαμερίσματα (Λάστρο, Σφάκα, Τουρλωτή, Μ. Μουλιανά, Χαμέζι, Αχλάδια, Μαρωνιά, Αγία Φωτιά

Αναβάθμιση Ιστοσελίδα

Και επειδή η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας πλέον είναι πραγματικότητα και η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του παρόντος και του μέλλοντος απαιτεί ενεργούς πολίτες, έγκυρα και έγκαιρα ενημερωμένους, ο Δήμος Σητείας έχει προχωρήσει τους τελευταίους μήνες με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του (www.sitia.gr). Με αυτό τον τρόπο απόκτησε ένα καινούργιο ‘’πρόσωπο’’ βελτιωμένο, δυναμικό, περισσότερο ελκυστικό και κυρίως πιο φιλόξενο σε όλους. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτό , προχώρησε περαιτέρω, πρωτοπορώντας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσφέροντας μια καινούργια υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του, την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας αλλά και την παρακολούθηση προηγούμενων συνεδριάσεων. Με άλλα λόγια η δικτυακή πύλη του Δήμου δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

 

Τέλος εκτίμηση μας είναι ότι η Δημοτική Ομάδα λειτούργησε αρμονικά με ενότητα και σύμπνοια, ενώ επιδιώχθηκε η συνεργασία με όλους τους φορείς λαϊκής συμμετοχής.

Είναι γνωστό ότι για να προχωρήσουν τα έργα και οι παρεμβάσεις μας πρέπει να υπάρχει η συναίνεση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Και οι δύο εκδηλώθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Γι’ αυτό ο Δήμαρχος ‘’αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συμπολίτες που συμπαραστάθηκαν και στήριξαν την προσπάθεια του Δήμου, κατανοώντας την ανάγκη να υποστούν κάποια ταλαιπωρία για να προχωρήσουν τα έργα που είχε ανάγκη η πόλη ‘’.

Με διάθεση αυτογνωσίας και αυτοκριτικής , πρέπει να πούμε ότι απομένει να διαχειριστούμε πολλά περισσότερα ζητήματα. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. ‘’ Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και αυτός είναι πάντα ο στόχος μας ‘’, σχολιάζει ο Δήμαρχος Σητείας.

Όμως πρέπει να συναποδεχθούμε ότι έχει παραχθεί ένα πολύ σημαντικό έργο και έχουν τεθεί οι βάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Ως Δημοτική Αρχή είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά.

Να εμπνεύσουμε

Να διαλεχθούμε

Να συνεργαστούμε

Να συνθέσουμε

Να καινοτομήσουμε

Να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών

Να δημιουργήσουμε μια πόλη που να ενθαρρύνει την έμπνευση και τη δημιουργικότητα

Μια πόλη με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη

Μια πόλη όμορφη, λειτουργική και σύγχρονη

Να γίνει αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού της

Να γίνει ο ζωτικός χώρος όπου θα ζήσουν, θα εργαστούν και θα δημιουργήσουν τα παιδιά μας

 

Στόχος μας η διάθεση της προσφοράς και η πεποίθηση ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της πόλης στην επιθυμητή κατεύθυνση.

 

Από τον Δήμο Σητείας

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos