Κρήτη
θα μπει τάξη στο αναπτυξιακό χάος;

Μετά από 7 μήνες διαβούλευσης της μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ και της Στρατηγικής Μελέτης που τη συνοδεύει ολοκληρώνεται η διαδικασία με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (Λότζια).

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Νίκο Καλογερή

όλο αυτό το διάστημα γινόταν η επεξεργασία των κειμένων των μελετών κατά την οποία λήφθηκαν σοβαρά υπόψη όλες οι απόψεις φορέων και πολιτών (οι οποίες είχαν αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας) και αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πρόκειται για δύο εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη που αφορούν:

α) έκθεση με τα βασικά σημεία που προτείνονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για αναθεώρηση της Μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ και τη συνοδευόμενη Υπουργική Απόφαση που θα εγκριθεί τελικά από το Υπουργείο για το ΠΠΧΣΑΑ, με σχόλια, παρατηρήσεις και τροποποιήσεις

β) έκθεση για την ΣΜΠΕ που περιλαμβάνει περίληψη της Μελέτης και βασικές απόψεις του Αντιπεριφερειάρχη.

Οι εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης (http://www.crete.gov.gr/perplaisio) για την ενημέρωση φορέων και κοινού.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες και αναμένεται η πλειοψηφία του Π.Σ. να κινηθεί στο ίδιο πνεύμα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις χρηματοδοτήσεις που έχουν προβλεφθεί στο ΠΕΠ για τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια και εκτιμάτε ότι θα αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη της Κρήτης.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos