Συμμετοχή του ΠΣΚ στο Δίκτυο Νησιωτικής Καινοτομίας

Η Κρήτη, το 5ο μεγαλύτερο νησί στο σταυροδρόμι 3 ηπείρων, το επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής, ένα σημείο όπου η φιλοξενία συναντά τη φύση με φιλότιμο δήλωσε το παρόν στο παγκόσμιο δίκτυο νησιωτικής καινοτομίας (Island Innovation: https://www.islandinnovation.co) που έχει μέχρι σήμερα συγκεντρώσει περισσότερους από 150 πρεσβευτές από διαφορετικές χώρες.

Η διαδικτυακή αυτή κοινότητα καθιστά δυνατή τη σύνδεση πάνω από 10.000 μελών του δικτύου και ακροατών που ζουν σε όλο τον κόσμο με κυβερνήτες νησιών, επιχειρηματίες, ηγέτες ΜΚΟ, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και ακαδημαϊκούς με πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της ευημερίας των νησιών, την ενίσχυση της ανάπτυξης σε διάφορους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς και τη δημιουργία βιώσιμων νησιών, μέσα από τις παραγωγικές, διατροφικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, μέσω της εκπροσώπου του, Δρ. Μαρίας Χναράκη, συμμετείχε στη «Διαδικτυακή Συνάντηση των Νησιών» εντάσσοντας έτσι την Κρήτη στον παγκόσμιο νησιωτικό χάρτη διαβούλευσης και τονίζοντας την ολοκλήρωση του πολιτιστικού με το οικονομικό στοιχείο.

Η «Σύνοδος Κορυφής» (https://www.islandinnovation.co/summit/) που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου επικέντρωσε στην καινοτομία και την εφευρετικότητα σε νησιωτικές και αγροτικές κοινότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στη διερεύνηση λύσεων και την πρόταση εναλλακτικών επιλογών πολιτικής για την οικονομικο-κοινωνική ανάκαμψη αφού πολλά νησιά επηρεάζονται βαθιά από την πανδημία.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή αυτή για το ΠΣΚ γίνεται στο όνομα της Κρήτης, χωρίς οικονομικό κόστος, μετά από πρόταση μελών του Forum. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται ειδική διαδικτυακή σύνοδος με μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Κυβέρνησης για την Κρήτη.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos