συμβουλιανεωνΕντός των προσεχών ημερών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου, όπου θεσμοθετείται η σύσταση και η λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Νέων (δημοτικών και κονοτικών) σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Χώρας. Το σχέδιο φέρνουν στη Βουλή τα υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τα υπουργεία θεωρούν ότι τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν θα αποτελέσουν τον συμμετοχικό φορέα που θα εξασφαλίζει σε όλους τους νέους ηλικίας από 15 έως 28 ετών – και με προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας της Χώρας – τη δραστηριοποίησή τους στα τοικά κοινά.
 
Ενώ δίνεται η δυνατότητα σε νέους να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους για θέματα που τους αφορούν. Στόχος είναι η εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών και η προβολή των αναγκών τους.
 
Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Χώρας.
 
Την ευθύνη για οργάνωση θα έχει το κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι εκλογές θα διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Με απόφαση των δύο υπουργείων θα υπάρχει ειδικός λογαριασμός του δήμου ή κοινότητας για τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια νέων, ενώ προβλέπεται ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων των συμβουλίων.
 
Με Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης και συγκρότησης νομαρχιακών συμβουλίων νέων. Επίσης ποβλέπεται η εκπροσώπηση αυτών σε πανελλήνιο επίπεδο από την Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Ε.ΤΟ.ΣΥ.Ν.).
 
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: