Στα γραφεία της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14/6) σύσκεψη με θέμα την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Γωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης των τεσσάρων Νομών της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του Έγγραφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΠΑΑ.

Σημειώνουμε ότι οι πολιτικές ενθάρρυνσης της βιολογικής καλλιέργειας είναι ίδιες για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και εστιάζονται σε προγράμματα άμεσων ενισχύσεων και πιο συγκεκριμένα στον άξονα 3 του ΕΠΑA.
Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δέσμη μέτρων που ενισχύουν εκείνες τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, με τις οποίες επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου και η παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
Τα μέτρα 3.1 και 3.2 αφορούν την βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία αντίστοιχα, και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι δικαιούχοι λαμβάνουν ετήσιες οικονομικές ενισχύσεις ανά είδος και έκταση καλλιέργειας και ανά είδος και αριθμό ζώων.
Στη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε η πορεία της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες αλλά κι οι παραγωγοί στην εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων.
Από όλους τους παρευρισκόμενους έγινε δεκτό ότι η Κρήτη αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την βιολογική καλλιέργεια και εκτροφή χωρίς όμως να εκδηλώνεται το ανάλογο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς.
Αναφορικά, τα προβλήματα ένταξης εστιάζονται κυρίως στην ελλιπή ενημέρωση, τον έλεγχο εμπορίας των βιολογικών προϊόντων αλλά και στην διάθεση  τυποποίηση. Από πλευράς της, η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης διαβεβαίωσε τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προβλήματα να διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos