παράρτημα Λασιθίου
παράρτημα Λασιθίου

Σήµερα Κυριακή 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του 2ου Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας, συνεδρίασαν εκ νέου τα νεοεκλεγέντα µέλη των αρχαιρεσιών της 18/3/2016 µε θέµα τη συγκρότηση σε σώµα της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος Λασιθίου της Ε.Μ.Ε.

Παρόντες ήταν όλοι όσοι εξελέγησαν. Η συγκρότηση σε σώµα έγινε ως εξής:

  • Πρόεδρος : Περάκης Μιχαήλ
  • Αντιπρόεδρος : Ποµόνη Μαριάνθη
  • Γενικός Γραµµατέας : Τζερεµέ Ελένη
  • Ταµίας : Κωστίνος ∆ηµήτριος
  • Ειδικός Γραµµατέας : Mιχαήλ Χρήστος
  • Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης : Φραγκάκης Νικόλαος
  • Μέλος : Γερογιαννάκης Ιωάννης

Για το σκοπό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται Εκ της ∆ιοικούσας Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos