ΚΕΠΞεκίνησε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας η έκδοση και αναθεώρηση των δελτίων μειωμένου εισιτηρίου έτους 2006 για τα άτομα με ναπηρίες. Η έκδοση νέων δελτίων θα γίνεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ενώ η αναθεώρηση των δελτίων μπορεί να γίνεται και από τα ΚΕΠ του νομού.
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου είναι :
 
 • Αίτηση
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιτον 67% ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης του Ο.Γ.Α. ή Απόφαση με ποσοστό Αναπηρίας άλλων ταμείων
 • Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
 • Ένα εκ των λογαριασμών Δ.Ε.Η. –Ο.Τ.Ε.-Υδρευσης-Κινητής τηλεφωνίας που εκδίδεται στο νομα του δικαιούχου του δελτίου .
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, θα συνυποβάλλουν τρείς ίδιες φωτογραφίες .
 • Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας

Για ανανέωση Δελτίου

 • Αίτηση
 • Παλαιό δελτίο
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης του ΟΓΑ Ή Απόφαση με ποσοστό αναπηρίας άλλων ταμείων
 • Μία φωτογραφία εάν η φωτογραφία του δελτίου είναι φθαρμένη ή δεν υπάρχει κενό για την σφραγίδα αναθεώρησης.
 • Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Print Friendly, PDF & Email

Από manos