Κυπριωτάκη, Σισαμάκης, Καρτέρης, Αρακαδάκης

Οι εκλογές της 11/12/2016 του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διαμόρφωσε αποτέλεσμα που επέβαλε ευρύτερες συνεργασίες προς όφελος του Επιμελητηριακού θεσμού,

μεταξύ των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε ευρεία προγραμματική συμφωνία που να στηρίζεται πάνω σε κοινές αρχές, στόχους και οράματα. Προτεραιότητες που τέθηκαν για το Περιφερειακό Τμήμα είναι:

α) Δυναμικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την τοπική οικονομία και κοινωνία,

β) Εξωστρέφεια με ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου του Επιμελητηρίου,

γ) Ένα επιμελητήριο για όλους τους κλάδους των οικονομολόγων με έμφαση στους νέους συναδέλφους,

δ) Δικτύωση με άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας με στόχο κοινές δράσεις.

Στις παραπάνω προτεραιότητες υπήρξε σύγκλιση απόψεων μεταξύ των παρατάξεων Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων (Α.ΚΙ.Ο.Ε), Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.) και Λασιθιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων.

Οι τρεις παρατάξεις από κοινού αποφάσισαν να συμμετέχουν στη συγκρότηση του προεδρείου της τοπικής διοίκησης του ΟΕΕ/ΤΑΚ. Προκειμένου να αποτυπωθεί ορθότερα το εκλογικό αποτέλεσμα κάθε παράταξης προτάθηκε η θέση του Πρόεδρου για το πρώτο 15μηνο να καλυφθεί από τη παράταξη της Π.Δ.Σ.Ο., οι θέσεις του Γραμματέα και του Οικονομικού Επόπτη από την Α.ΚΙ.Ο.Ε. και η θέση του Αντιπρόεδρου από την Λασιθιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων. Στο επόμενο διάστημα και τους υπόλοιπους 21 μήνες την θέση του Πρόεδρου θα αναλάβει εκπρόσωπος της Α.ΚΙ.Ο.Ε. και την θέση του Γραμματέα εκπρόσωπος από την Π.Δ.Σ.Ο., ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα παραμείνουν ως έχουν.

Αναλυτικότερα μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 16-1-2017 η σύνθεση της Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος είναι η εξής:

Πρόεδρος: Σισαμάκης Γιώργος (Π.Δ.Σ.Ο.)

Αντιπρόεδρος: Αρακαδάκης Γιώργος (Λ.Σ.Ο.)

Γραμματέας: Καρτέρης Σταύρος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Οικονομικός Επόπτης: Κυπριωτάκη Μαρία (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Η παραπάνω συνεργασία κρίνουμε ότι θα είναι λειτουργική και ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς συνθέτει την εμπειρία με νέες προτάσεις και ιδέες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και θα δώσουν στο Επιμελητήριο το ρολό που του αναλογεί.

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων (Α.ΚΙ.Ο.Ε)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Λασιθιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων (Λ.Σ.Ο.)

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos