Τρέχοντα έργα ΒΟΑΚ στον νομό Λασιθίου
το νέο τμήμα Άγιος Νικόλαος, Καλό Χωριό

Μετά τον πρόσφατο θόρυβο γύρω από την εξέλιξη του Βόρειου Οδικού Άξονα μέσα στο νομό Λασιθίου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ενημερώνει  για τα παρακάτω έργα που εξελίσσονται στο Λασίθι:

  • Εργασίες H/Φ και φωτεινή σηματοδότηση στο τμήμα του ΒΟΑΚ  Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό , Α’ φάση.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «’Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό» εγγράφηκε στο ΠΔΕ (ΣΑΕ2016) το έργο Η/Φ των γεφυρών και της Φ/Σ του κόμβου Κριτσάς με Π/Υ 300.000 €. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 27/4/2017 , έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος με την με αρ. πρ. 5955/21-7-2017 απόφαση του ΟΑΚ και το άμεσο προσεχές διάστημα θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο του έργου σε Αη φάση είναι ο ηλεκτροφωτισμός των γεφυρών του έργου.

  • Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου – Α’ φάση.
    • Οι εργασίες του έργου «Ολοκλήρωση Άγιοι Θεόδωροι – Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή» , έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν την κατασκευή της κοιλαδογέφυρας μήκους 840 μ. (εκτός ασφαλτικών, στηθαίων και Η/Φ), αλλά και την οδοποιία του υπολειπομένου οδικού τμήματος των 4,3 Km.
    • Στην συνέχεια δημοπρατήθηκε από τον ΟΑΚ το έργο «Ενίσχυση της ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου» την 22-12-2016. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος με την με αρ. πρ.1468/14-2-2017 απόφαση του ΟΑΚ , η σύμβαση υπογράφηκε την 23-5-2017 για ποσό 1.198.102,77 με ΦΠΑ. ‘Ηδη έχει εκτελεσθεί η δοκιμαστική φόρτιση της γέφυρας ,εκτελούνται δε και οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της και απόδοση σε χρήση, του έργου εντός του 2017. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί πίστωση 6 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Επίσης ενημερώνουμε για τα στοιχεία του παρακάτω έργου που αφορά την πρόσβαση στο Λασίθι
  • Χρηματοδότηση έργου «Γούρνες – Χερσόνησος»
Τρέχοντα έργα ΒΟΑΚ στον νομό Λασιθίου
το έργο στο Χαμέζι

Η αναφορά του έργου αυτού γίνεται λόγω της άμεσης συνάφειας που

έχει με τον Νομό Λασιθίου.

Με την με αρ.πρ. 88603/9-8-2017 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης χρηματοδοτήθηκε άμεσα το έργο «Γούρνες – Χερσόνησος» με ποσό 3.127.767,52 € για την πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών.

‘Ηδη τα χρήματα αυτά έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της οικονομικής υπηρεσίας του ΟΑΚ.  Έτσι το έργο από 21-8-2017 θα εκτελείται κανονικά.

Το έργο πρέπει να παραδοθεί στις 20-10-2018, ενώ στις αρχές του νέου έτους θα παραδοθεί σημαντικό τμήμα που θα βελτιώσει την κυκλοφορία.

Άγιος Νικόλαος 17-8-2017

Ο Πρόεδρος το Ο.Α.Κ.

Δημήτρης Κουνενάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos