Γιώργος Χατζημαρκάκης

Ευρωβουλευτής FDP

Την αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας στην αυτοκινητοβιομηχανία ζήτησε το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σε μια έκθεση πρωτοβουλίας που υιοθέτησε σχετικά με το ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (CARS21).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση Χατζημαρκάκη με την οποία καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να συνδέσει τους φόρους για τα επιβατηγά αυτοκίνητα με τις ρυπογόνες εκπομπές τους, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς λόγω της διαφοροποιημένης φορολογίας στα κράτη μέλη.

Παρότι οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μείζονες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία, επεσήμαναν ότι θα πρέπει επίσης να γίνουν προσαρμογές σε επίπεδο πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοτικές ρυθμίσεις δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας.
Ο ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «Όλες οι σημαντικές πτυχές της έκθεσης υιοθετούνται. Το Κοινοβούλιο κατάστησε σαφές ότι δεν είναι πρόθυμο να μοιραστεί τους μη ρεαλιστικούς στόχους της Επιτροπής όσον αφορά στα όρια του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η έκθεση προτείνει ότι τα όρια του CO2 θα καθοριστούν κατά 125g/km μέχρι το 2015. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξουν ένα αυτοκίνητο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν τεθεί. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι φυσικά φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί. Οι συχνές νέες προσαρμογές της νομοθεσίας απαιτούν μέτρα προσαρμογής εκ μέρους της βιομηχανίας, προκειμένου να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή βάση κατασκευής, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν αρκετά τις επενδύσεις τους στην έρευνα για την τεχνολογία αυτοκινήτων, π.χ. για τις εναλλακτικές κινήσεις», δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης, κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Από το Γραφείο Τύπου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: