Η σύβαση του έργου «Σταλίδα – Μάλια & ολοκλήρωση της παράκαμψης Ηρακλείου του ΒΟΑΚ», πρόκειται να υπογραφεί την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο προϋπολογισμός του έργου, που χρημτοδοτείται από εθνικούς πόρους και με την εκτέλεση του οποίου ολοκληρώνεται το τμήμα του ΒΟΑΚ από Ηράκλειο μέχρι τα Μάλια, είναι 15 εκ. ευρώ.

Το έργο, με ανάδοχο την εταιρεία «Κ.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.», θα κατασκευασθεί με διευθύνουσα υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε/ΒΟΑΚ και με προϊσταμένη αρχή τη Διεύθυνση Δ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον πρόεδρο της αναδόχου εταιρείας κ. Κ. Κουρτίδη και από τον Διευθυντή της Ε.Υ.Δ.Ε./ΒΟΑΚ. κ. Γ. Αγαπάκη ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι είκοσι οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτικά στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

Τμήμα Σταλίδα – Μάλια
1.Πλήρης κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 3,15 km, με δύο λωρίδες (2Χ1) κυκλοφορίας & Λ.Ε.Α. μεταξύ των Χ.Θ. 4+250 (Σταλίδα) – Χ.Θ. 7+398,93 (Μάλια) 2.Δύο κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 332 μ.
3.Μία άνω διάβαση
4.Δύο κάτω διαβάσεις
5.Τοίχος αντιστήριξης μήκους 264 μ.
6.Κατασκευή κόμβου με την επαρχιακή οδό Μοχού -Σταλίδος.

 Τμήμα Γέφυρα Μπεντεβή – Α.Κ. Κατσαμπά
1.Πλήρης κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 1 km, με τέσσερις λωρίδες (2Χ2) κυκλοφορίας , Λ.Ε.Α. & διαχωριστική νησίδα στην μέση, μεταξύ των Χ.Θ. 11+600 (Γέφυρα Μπεντεβή)- Χ.Θ. 12+580 (Α.Κ. Κατσαμπά)
2.Ηλεκτροφωτισμός μήκους ~ 1 km.

Τμήμα A.K. Λινοπεραμάτων
1. Α.Κ. Μεσαράς -Διάστρωση δεύτερου ασφαλτικού τάπητα μεταξύ των A.K. Λινοπεραμάτων  -Α.Κ. Μεσσαράς σε μήκος 3,6 km.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos