Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας, πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου «Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας», σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 6.00 το απόγευμα,  στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός του έργου και των δράσεων του σωματείου, από την προηγούμενη Γ.Σ. μέχρι και την 10/01/2020 και έγκρισή του.

2. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2019 και έγκρισή του.

3. Απαλλαγή των Μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

4. Υποβολή και αποδοχή παραίτησης Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα  Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία του Σωματείου σχετική δήλωση υποβολής υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ιεράπετρα 23/12/2019

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos