ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος
ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος

Στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, χειροτονείται επίσκοπος Πέτρας και Χερρονήσου ο κ. Γεράσιμος, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε η τελετή του Μεγάλου Μηνύματος. Το πρωί της Κυριακής θα γίνει λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Στη συνέχεια ο νέος Μητροπολίτης Πέτρας θα πρέπει να επισκεφτεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να αναλάβει τη ηνία της Μητρόπολης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΩΡΑ 5.00 μ.μ. Μετάβασις καί Προσκύνημα τοῦ Θεοφ. Ἐψη­φι­σμέ­νου κ. Γερασίμου εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Τίτου Ἡρα­κλείου.

ΩΡΑ 6.00 μ.μ. Τελετή Μεγάλου Μηνύματος εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πο­λι­τικόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.

ΩΡΑ 6.30 μ.μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπο­λι­τι­κόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΩΡΑ 7.00 Ὁ Ὄρθρος μετ’ ἀρχιερατικῆς χοροστασίας καί ἀκολού­θως πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτο­νία τοῦ Θεοφ. Ἐψηφισμένου κ. Γερασίμου.

ΩΡΑ 12.00 Δεξίωσις – κέρασμα ἐπισήμων εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπι­σκοπήν Κρήτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΩΡΑ 7.00 π.μ.  Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos