Βαγγελιώ ΣχοιναράκηΣτην παρέμβαση της Βουλευτού νομού Ηρακλείου κ. Ευαγγελίας Σχοιναράκη-Ηλιάκη σχετικά με τη χρήση Φυσικού Αερίου στη Κρήτη απάντησε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα η απάντηση αναφέρει:

Σε απάντηση της Ερώτησης & ΑΚΕ με αριθμό 7455/1224/7-2-06, που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη, σχετικά με τη χρήση φυσικού αερίου στην Κρήτη και σύμφωνα με όσες διευκρινήσεις μας παρέχει εγγράφως η ΔΕΠΑ, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Η ΔΕΠΑ είχε εκπονήσει στην περίοδο 1996 – 1997, κατόπιν σχετικής εντολής του τότε Υπουργού ΒΕΤ, μελέτες χωροθέτησης και σκοπιμότητας για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κρήτη, προκειμένου αυτό να αποτελέσει, μετά την επαναεριοποίησή του, το καύσιμο για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Σε επιμέρους θέματα των μελετών, η ΔΕΠΑ είχε τότε συνεργασθεί με φορείς και αρμόδιους εξειδικευμένου οργανισμούς όπως ΟΑΔΥΚ, ΟΑΝΑΚ, ΕΜΠ, Μ.W. Kellogg Ltd, ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., ΔΕΗ. Οι μελέτες αυτές χρειάζονται επικαιροποίηση με αναπροσαρμογή των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων και συνεκτίμηση των διαμορφούμενων θεσμικών πλαισίων της απελευθέρωσης των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικς ενέργειας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανέθεσε προ διετίας νεώτερη μελέτη επί του θέματος.

Επειδή το εξεταζόμενο προς εισαγωγή φυσικό αέριο προορίζεται να καλύψει εξ ολοκλήρου την αγορά του ηλεκτρισμού του νησιού διαχρονικά, η απόαση συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης του τομέα ηλεκτροπαραγωγής της Χώρας και, κατά συνέπεια, είναι θέμα γενικότερης ενεργειακής πολιτικής, με εμπλοκή, πέραν του Υπουργείου Ανάπτυξης, και βασικών ενεργειακών Φορέων και Αρχών, όπως ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και ΡΑΕ.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos