Δημήτρης Σιούφας Ανακοινώθηκε η έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση και την οργάνωση του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου. Το έργ που χρηματοδοτείται με 5.171.000 ευρώ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2008. Τα έργα που θα γίνουν αφορούν στην απόκτηση γης, μελέτες και έργα υποδομής όπως οδοποιίας, ύδρευσης αποέτευσης, και κτιριακές εγκαταστάσεις. Ενώ στον ¶γιο Νικόλαο, αναμένεται να αποδοθούν 250 στρέμματα για εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας παρουσία του γενικού γραμματέα Σπύρου Παπαδόπουλου και του διευθυντή Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος  Αγιάλεω Ουέρκνεχ ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων, που αφορούν την οργάνωση οκτώ ΒΙΠΑ -ΒΙΟΠΑ που υλοποιούνται στις περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας συνολικού ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Κατά την παρουσίαση των σχεδίων αυτών ο κ. Σιούφας υπογράμμισε τα εξής: «Η παρέμβαση αυτή είναι η σημαντικότερη που γίνεται γύρω από το βιομηχανικό ιστό της χώρας μας, όπου μπορούν να εγκατασταθούν και να μετεγκατασταθούν επιχειρήσεις εύκολα, απλά και γρήγοα χωρίς να εμπλέκονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες ή με εμπλοκές στη δικαιοσύνη.
 
Πιστεύουμε ότι κάνουμε μια ακόμη σημαντική συνεισφορά στη γενικότερη αναβάθμιση του βιομηχανικού και βιοτεχνικού ιστού της πατρίδος μας, που δημιουργεί νέες προϋποθέσεις, νέες ευκαιρίες εγκατάστασης και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, ώστε αυτές να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, εξωστρεφείς και να δώσουν ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός στην πορεία της πατρίδος μας για περισσότερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την λληνική περιφέρεια και για περισσότερη κοινωνική και οικονομική ευημερία».
 
Παρουσιάζοντας τα επιχειρηματικά σχέδια για την οργάνωση των νέων ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ είπε τα εξής: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο απευθυνόενος προς εσάς, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος και ο επικεφαλής της διεύθυνσης ο Αγιάλεω Ουέρκνεχ ανακοινώνουμε σήμερα τη χρηματοδότηση ακόμη 8 Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη δημιουργία νέων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων, τα οποία πρόκειται να γίνυν στην Κρήτη, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, και τη Δυτική Ελλάδα συνολικού ύψους των επενδύσεων 34 εκατομμύρια ευρώ.
 
Με τα επιλέξιμα έργα των προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. και τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) στο δεύτερο κύκλο, ενισχύονται με ποσοστά χρηματοδότησης 40% τα έργα στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, με ποσοστό 35% τα έργα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και 50% τα έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα.
 
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση νέου βιομηχανικού ιστού στην πατρίδα μας. Τα έργα αυτά πρόκειται να τελεώσουν μέχρι το 2008 και θα έχουν στη διάθεσή τους 2.628 στρέμματα για εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων».
 
Η σημερινή ανακοίνωση για τα 8 νέα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα είναι συνέχεια της προηγούμενης απόφασής μς με την οποία δημιουργήθηκαν άλλα 8 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα συνολικού ύψους επένδυσης 64,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπου και εκεί δημιουργούνται προϋποθέσεις για εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε 4.642 στρέμματα.
 
Συνολικά μέχρι σήμερα γύρω από αυτό το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού και της δημιουργίας νέου βιομηχανικού ιστού στην πατρίδα μας, έχουμε εγκρίνει κονδύλια ύψους 141 εκατομμυρίων ευρώ από τα 180 εκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνει το συνολικό πρόγραμμα για το βιομηχανικό ιστό της πτρίδας μας. Δηλαδή της αναβάθμιση 27 Βιομηχανικών Περιοχών, τη δημιουργία 3 νέων Βιομηχανικών Περιοχών Εθνικής Εμβέλειας και τη δημιουργία 16 νέων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων.
 
Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά αποτελούν συνέχεια των αποφάσεων του υπουργού Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση δημιουργίας ακόμα οκτώ νέων ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 64,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2008, για να αποδοθούν στο σύνολο 4.642 στρέμματα για εγκατάσταση – μετεγκατάστασ επιχειρήσεων (Α΄ κύκλος).
 
Συγκεκριμένα θα αποδοθούν: 94 στρέμματα στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 1.022 στρέμματα στο ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης, 128 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Κουφαλίων, 106 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων, 1.005 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου, 902 στρέμματα στο ΒΙΠΑ Φαρκαδόνας, 1.100 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας και 285 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου.
 

ΒΙΟΠΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

α/α

Περιγραφή Έργου

Κόστος σε ευρώ

1

Δαπάνες απόκτησης γης

352.164

2

Μελέτες έργων υποδομής

278.797

3

Δίκτυο οδοποιίας-πεζόδρομοι

1.076.249

4

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων – βιολογικός καθαρισμός

547.932

5

Δίκτυο ύδρευσης

511.520

6

Δίκτυα ηλεκτροδότησης και ηλετροφωτισμού

617.594

7

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – περίφραξη

166.735

8

Κτίριο διοίκησης

660.308

9

Επίβλεψη έργων

102.715

10

Απρόβλεπτες δαπάνες

88.041

 

Σύνολο

4.402.055

 

ΦΠΑ (επί των δαπανών 2 έως 10)

769.479

 

Γενικό Σύνολο

5.171.534

 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos