Έκτακτη Γενική Συνέλευση Π.ΕΝ.Α.Α. για την Αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Κρήτης
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Π.ΕΝ.Α.Α. για την Αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Κρήτης

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, με μοναδικό θέμα συζήτησης την επικείμενη Αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε ο Βουλευτής κ Βασίλης Κεγκέρογλου, στον οποίο παραδόθηκε η σχετική μελέτη που η Ένωσή μας έχει εκπονήσει,

αναλύοντας παράλληλα τις διαφορές σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκαν ενδελεχώς όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη πολιτική μας ηγεσία και ακολούθως αφού έγιναν σχετικές τοποθετήσεις των παρευρισκομένων μελών, εκδόθηκε ΨΗΦΙΣΜΑ, που αποτελεί την επίσημη θέση της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών για το εν λόγω ζήτημα.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΥΣΗ Π.ΕΝ.Α.Α.

ΤΗΣ 12-12-2015

 Κατόπιν της παρουσίασης του σχεδίου αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης που παρουσιάστηκε την 3/12/2015 στο Ηράκλειο από την φυσική και πολιτική μας Ηγεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας συνεδρίασε την 04/12/2015 και μεταξύ άλλων, αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12/12/2015 λόγω της κρισιμότητας του εν λόγω ζητήματος.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ενδελεχώς σε πρώτη φάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για κάθε νομό, ενώ παράλληλα συζητήθηκε και η μελέτη που έχει ήδη εκπονήσει η Ένωσή μας και έχει τεθεί υπ’ όψιν των αρμόδιων φορέων.

Έπειτα από ένα εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των παρόντων μελών, πολλοί εκ των οποίων τυγχάνουν Διοικητές Υπηρεσιών, έχοντας πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και των προβλημάτων που παρουσιάζει η τοπική κοινωνία, καταλήξαμε, θέτοντας ως κοινό παρανομαστή το συμφέρον του πολίτη και αποκλείοντας οιανδήποτε υπηρεσιακή ιδιοτέλεια στα κάτωθι συμπεράσματα :

1. Το προτεινόμενο σχέδιο της ΓΕΠΑΔ Κρήτης δημιουργεί καταφανέστατα υποστελεχωμένες Υπηρεσίες της τάξεως των 15-20 ατόμων, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να καλύψουν ανελαστικές ανάγκες που ανακύπτουν καθημερινά ένεκα και μόνο της λειτουργία τους αυτής καθαυτής( Σκοπός αστυνομικού καταστήματος, Αξιωματικός Υπηρεσίας, Εποχούμενη Περιπολία κ.α.)

2. Δεν εξοικονομείται κατ’ ουσία αστυνομικό προσωπικό καθώς αφενός δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή των υφιστάμενων δομών λειτουργίας και αφετέρου δεν διαπιστώνεται ουσιαστική μείωση των αστυνομικών Υπηρεσιών κατά τρόπο που θα εξασφαλίσει πολυδύναμες και ισχυρές μονάδες. Σημειώνεται ότι στους τέσσερις Νομούς το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Νομό του Ηρακλείου, όπου οι  19 υπηρεσίες που λειτουργούν σήμερα (δε λαμβάνονται υπόψη οι ήδη ανενεργές), «συρρικνώνονται» σε 18.

3. Διαμορφώνονται αστυνομικές διοικήσεις μεγάλης έκτασης, με περιορισμένο αριθμό αστυνομικού προσωπικού, με συνέπεια την αδυναμία αποτελεσματικής και ουσιαστικής αστυνόμευσης όλων των περιοχών του κάθε καλλικρατικού Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, με ομόφωνη ψήφιση του συνόλου των παρευρισκόμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :

 1. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς, τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις του νησιού και να δημοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε.

2. Αφού τέθηκαν – αναλύθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά, όλες οι προτάσεις που έχουν μέχρι σήμερα κατατεθεί (τρεις τον αριθμό) και αφορούν το υπό συζήτηση θέμα, υπερίσχυσε για ακόμα μία φορά ως βέλτιστη η πρόταση αναδιάρθρωσης της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας.

3. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος και επειδή όλοι εμείς οι αστυνομικοί θα επωμιστούμε το βάρος της υλοποίησης της όποιας αλλαγής, καλούμε όλες τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις του νησιού να προβούν άμεσα σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις, παρουσιάζοντας τις τρεις αυτές υποβληθέντες προτάσεις στο σύνολο των μελών τους, υπερψηφίζοντας την πλέον λειτουργική πρόταση με βάση τα σημερινά δεδομένα. Η σύμπλευση σε μία κοινή κατεύθυνση αυτήν τη κρίσιμη χρονική στιγμή κρίνεται επιβεβλημένη, εφόσον ο επιδιωκόμενος σκοπός της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του προσωπικού είναι κοινός και βαρύνει όλους όσους έχουμε θεσμικό ρόλο εκπροσώπησης των συναδέλφων και διασφάλισης των υπηρεσιακών τους συμφερόντων.

4. Το προσεχές χρονικό διάστημα να προγραμματιστούν συναντήσεις με Βουλευτές της Νήσου, προκειμένου να αναλυθεί λεπτομερώς τόσο η πρόταση της φυσικής μας ηγεσίας, όσο και αυτή της Ένωσής μας, τονίζοντας τα εξαχθέντα συμπεράσματα, σημειώνοντας πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι δύο αυτές προτάσεις.

5. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσής μας να προβεί άμεσα σε συνάντηση με τη φυσική και πολιτική ηγεσία του Σώματος, ώστε να μεταφερθούν ιεραρχικά τα αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής.

Τονίζεται ό,τι πάγια άποψη της Ένωσής μας είναι ότι η αναδιάταξη των υφιστάμενων Υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο, ώστε το αστυνομικό προσωπικό που θα κατανεμηθεί σ’ αυτές να μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές λειτουργικές ανάγκες, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της κάθε περιφέρειάς που καλείται να αστυνομεύσει. Συνεπώς, επιβάλλεται ορθολογική ανακατανομή του υπάρχοντος αστυνομικού προσωπικού και δημιουργία ισχυρών Υπηρεσιών της τάξεως των σαράντα (40) με πενήντα (50) ατόμων.

ΈΤΣΙ ΜΟΝΟ θα υπάρξει εμφανής και ουσιαστική αστυνομική παρουσία με εποχούμενες περιπολίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες αστυνομικές διατάξεις σ’ όλες τις περιοχές κάθε Δήμου.

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι με το σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Γ.Ε.Π.Α.Δ. Κρήτης, για το οποίο, υπόψιν, δεν ζητήθηκε να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Αξιωματικοί – Διοικητές των υπηρεσιών της Νήσου που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία,  δεν επιτυγχάνεται βελτίωση του επιπέδου αστυνόμευσης σε σχέση με το ήδη υπάρχον.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως θέτοντας ως γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη, ζητείται από τη φυσική και πολιτική μας ηγεσίας να αναθεωρήσει το προτεινόμενο σχέδιο, να γίνει εκ βάθρων σχεδιασμός αναδιάταξης των υπηρεσιών και ανακατανομής του προσωπικού, το οποίο θα περιλαμβάνει ριζοσπαστικές προτάσεις ανάλογες του μοντέλου αναδιάρθρωσης που έχει προτείνει η Ένωσή μας, ειδάλλως ζητείται η αναστολή της τρέχουσας διαδικασίας και η λειτουργία των υπηρεσιών μας στην υφιστάμενη δομή.

proedr genGram

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos