Δ.Σ. Αγίου ΝικολάουΤο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στη συνεδρίαση του στις 07/06/2006 και μετά από πρόταση του Δημάρχου Κου Λουκαράκη συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης την πορεία και το μέλλον της ΛΑΝΕ. Η συζήτηση προήλθε με αφορμή τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΛΑΝΕ και ειδικότερα για το θέμα που αναφέρεται σε τροποποιήσεις του καταστατικού.

 
Ειδικότερα στη συνέλευση αυτή προετοιμάζεται η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας στα:
 • Άρθρο 2 (Αφορά την έδρα της εταιρείας)
 •  Άρθρο 12 (αφορά την εκπροσώπηση των επαρχιών)
 • Άρθρο 15(αφορά την ομοφωνία των αποφάσεων)

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου :

 • Εκφράζει την έντονη ανησυχία ίου για την πορεία της εταιρείας και κατά πόσο η σημερινή της μορφή, υλοποιεί το όραμα των χιλιάδων φυσικών μετόχων της και εκπληρώνει το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε
 • Θεωρεί ότι δεν υλοποιείται η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΛΑΝΕ και ΑΝΕΚ, εις βάρος των χιλιάδων μικρομετόχων και καλεί τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Λασιθίου και το τμήμα εμπορίου της ΝΑ. να παρέμβουν για την προστασία τον συμφερόντων τους
 • Εκφράζει τον προβληματισμό του στο κατά πόσο υλοποιούνται οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρείας του 1998.
  Μερικές μόνον από αυτές:
  α) Υπήρχε όρος για 7μελές Δ..Σ., με πλειοψηφία 4 Λασιθιώτες και 3 από την Α.Ν.Ε.Κ., όρος που έχει τροποποιηθεί προς όφελος της Α,Ν.Ε,Κ.
  β) Υπήρχε όρος για διασφάλιση του προσωπικού στο Λασίθι, όμως από τους 12 υπαλλήλους έχουν απολυθεί οι 9 και με την σχεδιαζόμενη αλλαγή της έδρας θα απολυθούν και οι υπόλοιποι.
  γ/Υπάρχει όρος για την έδρα της εταιρείας, όμως σχεδιάζεται η αλλαγή της
  δ) Υπάρχει όρος που προβλπει ότι σε περίπτωση συγχώνευσης της Λ.Α,Ν.Ε και της Α.Ν.Ε.Κ, η αποτίμηση θα είναι 4.000δρχ (11,74 �) ανά μετοχή του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου που ανερχόταν τότε σε 756,421 μετοχές ακόμη και αν, βάσει της τότε καθαρής θέσης της εταιρείας, προκύπτει μικρότερη τιμή του ποσού αυτού, Ποα είναι, η θέση της ΑΝΕΚ στον όρο αυτόν σήμερα; ε) Υπάρχει όρος για προτίμηση ντόπιων παραγωγών και προμηθευτών. Η σημερινή εικόνα μάλλον σε άλλα παραπέμπει
 • 4) Καλεί όλους τους παραγωγικούς, θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους της ΛΑΝΕ (Ν.Α.,Ο.Τ.Α., Επιμλητήριο, συλλόγους) καθώς και τους χιλιάδες μικρομετόχους να συμπαρασταθούν στη Λ.Α.Ν.Ε. και να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση
 • 5) Καλεί τους Βουλευτές του Νομού να ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να αποτραπεί η απαξίωση και διάλυση της ΛΑΝΕ
 • 6) Επιφυλάσσεται, σε συνεργασία με άλλους φορείς, να προστατέψει Νομικά, τα συμφέροντα που απορρέουν από τη σύμβαση συνεργασίας της Λ.Α.Ν.Ε και Α.Ν.Ε.Κ
 • 7) Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον Τύπο.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: