Ελληνική ντομάταΜετά από έλεγχο του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεταιρισμό μπανανοπαραγωγών στην Κρήτη τελικά βρέθηκαν ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός πωλούσε ντομάτες προέλευσης FYROM για Ελληνικές και σε τιμές πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια κέρδους. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου έδωσε την Παρασκευή (15/12) στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ελέγχου που διενέργησαν κλιμάκια ελεγκτών της ΓΓΕ στον «Αγροτικό Συνεταιρισμό ΜΠΑΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ ΠΕ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, μετά από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από 3 Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου σχετικά με τη διακίνησ τομάτας από τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό ΜΠΑΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ ΠΕ», που έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και κατέχει 14 παραγωγικές άδειες για τις Λαϊκές Αγορές αρμοδιότητας του ΟΛΑ Α-Π.

Από τον έλεγχο, σύμφωνα την ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, προέκυψαν τα ακόλουθα:
1) Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός ΜΠΑΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ ΠΕ», αγόρασε 30.666 κιλά τομάτες προέλευσης FYROM και τα διακίνησε με αντίστοιχα Δελτία Αποστολής-Τιμολόγια, προς τις λαϊκές αγορές του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών -Πειραιώς ως ελληνικές.
2) Από τους ελέγχους που έγιναν στα σημεα πώλησης σε Λαϊκές Αγορές των 14 παραγωγικών αδειών του Συνεταιρισμού το χρονικό διάστημα από 10/11/2006 έως 22/11/2006 διαπιστώθηκε, ότι υπήρχαν προς πώληση τομάτες προέλευσης FYROM.
3) Για τις παραπάνω ποσότητες τομάτας, κατά τη διακίνηση με τα Δελτία Αποστολή του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ως πρτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης από το ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ προς τους εκπροσώπους του (αδειούχους του) καθορίστηκαν: κατώτερη τιμή λιανικής πώλησης τα 1,20 ευρώ και ανώτερη τα 1,90 ευρώ, όταν οι τιμές χονδρικής που αγόρασε ο Συνεταιρισμός ήταν από 0,30 – 0,40 ευρώ. Σημειώνουμε ότι το ανώτατο ειτρεπόμενο ποσοστό μεικτού κέρδους για τις λιανικές τιμές πώλησης του είδους τομάτα στις Λαϊκές Αγορές από τους κατόχους επαγγελματικών αδειών είναι 22%.
4) Από τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό ΜΠΑΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ ΠΕ», για το παραπάνω χρονικό διάστημα, εκδόθηκαν 204 δελτία και αφορούσαν σε διακίνηση προϊόντων προς τις Λαϊκές Αγορές, όμως στον Ο.Λ.Α.Α-Π είχαν παραδοθεί μόνο 134 δελτία, δηλαδή 70 Δ.Α. λιγότερα.
5) Από το σύνολο των Δελτίων – Αποστολής που ελέγχθηκαν, ευρέθησαν παραποιημένα δέκα. Τα στοιχεία (ως προς τα διακινούμενα προϊόντα), που είχαν ναγραφεί στο πρωτότυπο (προέλευση των προϊόντων), ήταν διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στοιχεία στο στέλεχος.
6) Σε ορισμένα πρωτότυπα Δελτία – Αποστολής ευρέθησαν να αναγράφονται στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ», για το παραπάνω χρονικό διάστημα, σαν προέλευση των προϊόντων, γωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι οι τομάτες ήταν προέλευσης FYROM.
7) Σε ορισμένα πρωτότυπα Δελτία – Αποστολής, στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ» η ένδειξη της προέλευσης (και στο πρωτότυπο και στο στέλεχος) για προφανείς λόγους, δεν αναγραφόταν.

Μετά τα παραπάνω ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΜΠΑΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ ΠΕ παραπέμπεται:
Α) Στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για παράβαση του άρθρου 30 παράγραφος 7 του Αγορανομικού Κώδικα σε συνδυασμό του άρθρου 69 της Α.Δ 14/89 και
Β) Στον ΟΛΑΑΠ, διότι, όπως αποδεικνύεται, τουλάχιστον 30.666 κιλά τομάτες προέλευσης FYROM διετέθησαν στις Λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α.Α-Π. από τους αδειούχους πωλητές του Συνεταιρισμό σαν κρητικές κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και για τη μη παράδοση και παραποίηση των ρωτότυπων Δελτίων Αποστολής.

Κατά τον πρόεδρο των Μπανανοπαραγωγών Κρήτης, μόλις έγινε γνωστό το θέμα, ο Συνεταιρισμός επιλήφθηκε άμεσα του θέματος, για το οποίο, υπεύθυνοι είναι συνεργάτες του.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos