Σκουπίδια, όπου βρούμεΓια να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και ερωτήματα σχετικά με το θέμα της καθαριότητας και του ΧΥΤΑ, απΆ όσα λέγονται κυρίως από τον πρώην Αντιδήμαρχο κ. Τζανόπουλο, σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για τ παρακάτω:
Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και απόφαση της ΤΕΔΚ Λασιθίου, όσον αφορά την υλοποίηση μελέτης για το ΧΥΤΑ Ιεράπετρας.

Στην συνέχεια το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου αποδεχόμενο τις αντιρρήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου απέρριψε τον περιφερειακό σχεδιασμό για τον Νομό Λασιθίου.
Ο ΕΣΔΑΚ από το 2004 είχε εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον χώρο διάθεσης απορριμμάτων Ιεράπετρας επί της οποίας γνωμοδότησε θετικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση για την λειτουργία τρίτου ΧΥΤΑ στην Ιεράπετρα.
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ απόφαση δεν υπάρχει που να αλλάζει τον παραπάνω σχεδιασμό και τις αποφάσεις και καλό θα είναι οι φαντασίες ορισμένων να μην υπονομεύουν αυτές τις πολιτικές.
Προκύπτει βεβαίως και το ερώτημα γιατί τα αρμόδια όργανα που εμπλέκονται, δεν έλεγξαν και δεν υλοποίησαν τις παραπάνω αποφάσεις και ζητούν απλώς από την παρούσα Δημοτική Αρχή ευθύνες για την μη υλοποίησή τους σε διάστημα 2 μηνών; !!!!

Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε πάρει καμία νεότερη απόφαση, όχι μόνο δεν έχουμε κατά νου καμία άλλη πολιτική αλλά προσπαθούμε με συνέπεια να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε τις ήδη ληφθείσες αποφάσεις από τα προηγούμενα Συμβούλια.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα είναι κατανοητό ότι στον ΕΣΔΑΚ παρουσιάσθηκαν οι εκπρόσωποι που ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο κ. Σπύρος Μασσάρος και κ. Κων. Τσουκάκης και οι οποίοι προφανώς δεν χρειάζονται εποπτείας.

Τα υπόλοιπα είναι αποκυήματα φαντασίας.

Είναι σίγουρο ότι με το προσωπικό που διαθέει ο Δήμος σήμερα και με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας η οποία προγραμματίζει ολοκληρωμένες δράσεις με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Μασσάρο, γίνονται σοβαρές προσπάθειες και σύντομα πιστεύουμε ότι θα εμφανισθούν τα αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Δημήτριος Ι.Κουνενάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d