Συνεδρίασε την Πέμπτη (31-3-2005) το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας και αποφάσισε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για όσα άλλα συζητήθηκαν ως κατεπείγοντα.

Πριν από τη συζήτση των θεμάτων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωστής Δερμιτζάκης έθεσε υπόψη του Δ.Σ.:

α) Ερώτηση του Βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχάλη Καρχιμάκη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καρνάγιου στην Παχεία ¶μμο παρά την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των εκπροσώπων της και σχετικό έγγραφο του Δήμου Ιεράπετρας, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος εμμένει στην προηγούμενη αρνητική απόφαση του Δ.Σ. για το θέμα.

β) Ερώτηση Βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προς τον Υπουργό Αγροτκής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία και λειτουργία Ινστιτούτου θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ιεράπετρα από το Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

γ) Έγγραφο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακο.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. για:

1.Την υπογραφή συμβάσεως μεταξύ του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση υποδομών Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας», που αφορά στην ανακαίνιση του κτιρίου τού Δημοτικού Σχολείου Βαϊνιάς και του πρώην Κοινοτικού Γραφείου του χωριού, στα οποία θα στεγασθεί το νεοϊδρυθέν στο Δήμο μας Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι σχετικές εργασίες θα ξεκινήσουν τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

2.Την παράδοση στο Δμο μας από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης ταχύπλοου σκάφους, η επίσημη παραλαβή του οποίου θα γίνει παρουσία του Γενικού Γραμματέα σε ημερομηνία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί.

3.Την ένταξη του έργου «Βελτίωση δρόμου Ιεράπετρα – Καλαμαύκα» προϋπλογισμού 397.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2005 με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Απόφασης για έγκριση διάθεσης της παραπάνω πίστωσης.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Δημαρχιακή Επιτροπή θα αποφασίσει για τη δημοπράτηση του έργου σε προσεχή συνεδρίασή της.

4.Την ένταξη των έργων «Διαμόρφωση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Μουσουλμανικού Τεμένους», προϋπολογισμού 110.820 €, «Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην Κάτω Μερά Ιεράπετρας», προϋπολογισμού 410.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2005 με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η δημοπράτηση των παραπάνω έργων θα γίνει μετά την έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

5.Την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εγκατάσταση από τη ΔΕΗ δικτύων δημοτικού φωτισμού στο τμήμα του Νέου Σχεδίου Πόλης, όπου ήδη εκτελούνται εργασίες κατασκευής δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων και ασφαλτόστρωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 197.244,39 €, από τα οποία τα 190.755,69 € προέρχονται από το ΠΕΠ Κρήτης, τα δε υπόλοιπα από το Δήμο Ιεράπετρας.

6.Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης του έργου «Αποχέτευση Οικισμού Νέας Ανατολής», προϋπολογισμού 900.000 €.

Φορέας υλοποίησής του είναι η ΔΕΥΑ Ιεράπετρας, η οποία και θα καλύψει το 16,25 της δημόσιας δαπάνης.

7.Την αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ κ. Σωφρόνιο Παπουτσόγλου, σχετικά με προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στον τοπικό Σταθμό Γεωργικής Έρευνας, μετά την παραίτηση του επιστημονικού υπευθύνου για τη λειτουργία του κ. Απόστολου Αυγελή και την τακτική του Πόντιου Πιλάτου, την οποία τηρεί μέχρι σήμερα η διοίκηση του ΕΘΙΑΓΕ.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για:

1.Την επιχορήγηση του Συλλόγου Ανάπτυξης Αγίου Ιωάννη με το ποσό των 10.000 €, προκειμένου να αποπερατωθεί αίθουσα πολιτιστικών χρήσεων, η οποία δημιουργείται από τον παραπάνω Σύλλογο με τη συνδρομή του Δήμου και θα φέρει το όνομα του Γιάννη Καραβελάκη, πρώην Αντιδημάρχο Ιεράπετρας.

2.Την ανάπλαση δρόμων της Ιεράπετρας συνολικού μήκους 10.278 μέτρων, οι οποίοι έχουν υποστεί φθορές, λόγω παλαιότητας, λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια, αλλά και κυρίως λόγω της κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το έργο περιλαμβάνει την αφαίρεση του υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα και την κατασκευή νέου, την κατασκευή κρασπεδορείθρων και την πλακόστρωση των πεζοδρομίων, όπου απαιτείται.

Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης, ύστερα από την τελευταία Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 945.000 €.

3.Τη διαμόρφωση κεντρικού δρόμου στο Δ.Δ. Καβουσίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000 €.

4.Τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην οδό Μάνου Κατράκη με την κατασκευή σωληνωτού οχετού ομβρίων, μήκους 70 μέτρων, με αυτεπιστασία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14.000 €.

5.Την κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στο Δ.Δ. Μουρνιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 140.000 € και η δημοπράτησή του θα γίνει, μετά την οριστική ένταξη στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», στο οποίο έχει ήδη προενταχθεί.

6.Την κατασκευή δικτύου άρδευσης στις Μάλες, στη θέση Πατέλες, συνολικού μήκους 3.500 μέτρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 93.000 €

7.Την απόρριψη του αιτήματος της ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ για τη χορήγηση δεκαπενθήμερης προθεσμίας για βιομηχανοποίηση και επεξεργασία των αποθεμάτων πυρήνας που έχουν συγκεντρωθεί στο εργοστάσιο μετά τη διακοπή λειτουργίας του.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: