Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου, εξοικονόμηση ενέργειας
Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου, εξοικονόμηση ενέργειας

Στην Λευκωσία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του έργου «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου.

Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι, η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑΚ), το Υπουργείο Ενέργειας – Εμπορίου – Βιομηχανίας – Τουρισμού της Κύπρου, Αναπτυξιακή Εταιρία της Λευκωσίας, ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Ρόδου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Οι στόχοι του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια και είναι συμβατοί με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, και της Πολιτικής Συνοχής. Επίσης με τους στόχους και υποχρεώσεις των κρατών – μελών για την ενέργεια και το κλίμα του 2020 και 2030 και ειδικότερα με τις δεσμεύσεις για την προτεραιότητα της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα για το νησί μας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης θα συνδέσουν το έργο με τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης και το Περιφερειακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής , με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, με τις προτεραιότητες του ΠΕΠ Κρήτης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια καθώς και με τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ στην Κρήτη.

Επίσης θα επιδιωχθούν συνέργειες με άλλα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκής  συνεργασίας που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια που υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι της Κρήτης και άλλοι Οργανισμοί. Το Περιφερειακό Ταμεία Ανάπτυξης Κρήτης θα εφαρμόσει ένα σχέδιο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης για την Κρήτη, θα διοργανώσει ημερίδες και επιμορφωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους Δήμους και ημερίδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και συναντήσεις  ανταλλαγής εμπειριών με τους εταίρους του έργου, θα δημιουργήσει και θα διανείμει ειδικό υλικό προώθησης και πληροφόρησης, θα διοργανώσει διαγωνισμούς μαθητών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια κτίρια και θα συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Επίσης το ΠΤΑΚ θα συνεισφέρει στην διαμόρφωση και συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων που αφορούν σε τεχνικά διαχειριστικά και οργανωτικά δεδομένα Δημοσίων και Δημοτικών Κτιρίων της Κρήτης τα οποία θα χρησιμεύσουν να διαμορφωθεί μια κοινή και ειδικότερη προσέγγιση για την Διαχείριση δημοσίων Κτιρίων στην Ελλάδα και Κύπρο σ’ ότι αφορά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τέλος το ΠΤΑΚ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης θα συνδέσουν αυτό το έργο με το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το «Σύμφωνο των Νησιών» καθώς και με άλλα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια / Δημοτικά κτίρια. Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Γ. Παντελάκης και η κ. Β. Μεσσαριτάκη στελέχη του ΠΤΑ Περιφέρειας Κρήτης.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos