Το σημείο εκβολής των πηγών

Μαλαύρα

Τη σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Διερεύνηση αφαλάτωσης πηγών Μαλαύρας για άρδευση» προϋπολογισμού 20.000 € υπέγραψε σήμερα ο Νομάρχης Λασιθίου Αντώνης Στρατάκης.

Σύμφωνα με τη μελέτη θα συνταχθεί φάκελος που θα περιέχει :

α) Διερεύνηση των δυνατοτήτων αφαλάτωσης με σύγχρονες μεθόδους ώστε να προκύπτει αποδεκτή ποιότητα νερού για την άρδευση της περιοχής Ιεράπετρας από το φράγμα Μπραμιανών.

β) Αναγνωριστική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης σε σχέση με τα υφιστάμενα έργα (αντλιοστάσια – δεξαμενές).
γ) Έργα απαιτούμενα για τη διάθεση του αλμόλοιπου σε αναγνωριστικό στάδιο.
δ) Διερεύνηση του κόστους των έργων αφαλάτωσης από τις εταιρείες κατασκευής παρόμοιων έργων και του κόστους ανά Μ3 νερού και
ε) Προεκτίμηση αμοιβής για την ανάθεση των μελετών που είναι αναγκαίες . Η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης είναι 90 ημέρες από την υπογραφή της.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos