ΚΠΣΠραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η 5η Συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IIIC: «Πρόγραμμα Δράσης για ενίσχση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της Εξοικονόμησης πόρων διαμέσου της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες».
 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κρήτη-Ενεργειακό Κέντρο, το Κέντρο Περιβάλλοντος και Γεωλογίας της Σαξονίας (Γερμανία), την Περιφέρεια της Νότιας Smaland (Σουηδία), την Περιφέρεια της Emilia Romagna (Ιταλία) και την Αναπτυξιακή εταιρία της Border Midland και Δυτικής Ιρλανδίας.
 
Στα πλαίσια της συνεδρίασης συζητήθηκαν η πορεία υλοποίησης των υποέργων του προγράμματος καθώς και η έγκριση νέων.
 
Ακόμη πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη σε δύο ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν πρωτοποριακές εγκαταστάσεις χρήσης των νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: