πιστολή διαμαρτυρίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Οι Εργαζόμενοι Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Ελλάδας απευθύνονται με επιστολή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς Ιωάννης Βρούτσης,  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δρ. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων (Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Στις μέρες μας και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19, βγαίνουν στο φως προβλήματα που είτε προϋπήρχαν, είτε παρουσιάστηκαν με την παρούσα κατάσταση.

  • Η μεταφορά των προνοιακών ιδρυμάτων και συναφών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, χωρίς καμία ενημέρωση και δίχως να ερωτηθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Αίτημά μας είναι η επιστροφή στο Υπουργείο Υγείας. Αν αύριο, το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας πού θα ενταχθεί; Ήδη το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας εξαιρέθηκε από το δώρο Πάσχα, το οποίο όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, ανεξαρτήτου κλάδου και ειδικότητας, έλαβαν. Οι εργαζόμενοι των προνοιακών ιδρυμάτων δεν αντιμετωπίζουν μόνο νοσηλευτικά τους ασθενείς τους, αλλά έχουν την αποκλειστική φροντίδα τους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Γιατί αυτή η άδικη μεταχείριση των υπαλλήλων που ανήκουν στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας;
  • Σαν να μην ήταν αρκετό το πρόβλημα του προσωπικού δύο ταχυτήτων, λόγω κατηγορίας/εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα ΤΕ και ΠΕ Νοσηλευτές (αν και οι δύο ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση), σήμερα μιλάμε για προσωπικό δύο ταχυτήτων, με δύο μέτρα και δύο σταθμά, του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και του προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργαζόμενοι της πρόνοιας δε βρίσκονται σε επιφυλακή, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την υγεία όλου του ευάλωτου πληθυσμού που περιθάλπουν, δε διακινδυνεύουν τη ζωή τους με τον COVID-19;
  • Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό των επικουρικών υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι συμβάσεις τους ανανεώνονται, χωρίς ουσιαστικά, να δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης μόνιμων θέσεων εργασίας, μέσω του ΑΣΕΠ. Στις προκηρύξεις αυτές πρέπει να είναι απαραίτητο το κριτήριο της εντοπιότητας, ώστε αυτοί που διορίζονται να μην αποχωρούν μετά από λίγο, επικαλούμενοι διάφορες αιτιολογίες για την αποχώρησή τους, πολλές φορές ακόμα και πριν από τη λήξη της πενταετίας, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των Παραρτημάτων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
  • Απαράδεκτο είναι και το γεγονός της απουσίας περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, υπάρχει μόνο ένα στην Αθήνα, που ασχολείται με τα θέματα όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας.
  • Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας λειτουργούν χωρίς Οργανισμούς και Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, χωρίς αξιολόγηση του προσωπικού με αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς την αξιοποίηση των προσοντούχων υπαλλήλων σε επιτελικές θέσεις και χωρίς να γίνονται κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης και όχι με μοναδικό κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, λόγω έλλειψης Οργανισμών, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας δε δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία της κινητικότητας για την πρόσληψη νέου προσωπικού από άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
  • Οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, εξωθώντας το προσωπικό σε επαγγελματική εξουθένωση (burn out) και δημιουργώντας, ταυτόχρονα, την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού αυτού σε άλλα τμήματα ή υπηρεσίες (rotation). Δε χρειάζεται, φυσικά, να αναφερθεί η επιτακτική ανάγκη προσλήψεων μόνιμου ή επικουρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
  • Η έλλειψη εξειδικευμένων δομών δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων της χώρας όπως των ψυχιατρικών ασθενών, των αλκοολικών, των αστέγων, των εξαρτημένων από ουσίες ατόμων κ.ά. Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί οι εισαγγελικές παραγγελίες για εισαγωγή περιθαλπομένων στα Παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
  • Μείζον πρόβλημα αποτελεί και η χρηματοδότηση των προνοιακών δομών που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία τους. Βελτιώσεις/τροποποιήσεις, εννοείται, ότι επιδέχονται οι μέχρι σήμερα πηγές χρηματοδότησης των δομών αυτών.

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι ήμασταν οι «φτωχοί συγγενείς» της υγείας, τώρα είμαστε οι «φτωχοί συγγενείς» της πρόνοιας.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες τους, αναφορικά με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και πρέπει να τύχουν της ανάλογης μεταχείρισης.

Οι εργαζόμενοι των

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Ελλάδας

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: