Μέτρα πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού σε αθλητικές εγκαταστάσεις
Το κλείσιμο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου για δύο εβδομάδες

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ), λαμβάνοντας υπόψιν το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ/115532/1170/04-03-2020 έγγραφό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μέτρα πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Sars-Cov-2 σε αθλητικές εγκαταστάσεις», την αριθμ. πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ 14947/04-03-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές περιοχής ευθύνης σας» και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25-02-2020 τ.Α’) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» και πάντα με κύριο γνώμονα την υγεία των δημοτών, αποφάσισε να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Την άμεση απολύμανση των αθλητικών χώρων ευθύνης του.
  • Το κλείσιμο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου για δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού βάσει της παραπάνω εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
  • Την εντατικοποίηση των καθαρισμών των αθλητικών χώρων.
  • Την έγγραφη ενημέρωση των συλλόγων που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οδηγίες των Υπουργείων και για τις ενέργειες της υπηρεσίας.
  • Την ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων των οδηγιών των Υπουργείων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις για την ενημέρωση των αθλούμενων και των επισκεπτών.
Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: