ΑλιευτικόΗ Διεύθυνση Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2006, άρθρο 4, παρ. 2&4 και το υπ’ αριθμ. 173393/25-9-2007 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την απαγόρευση αλιείας με δίχτυα τράτας, δράγες (αργαλειό, γκαγκάβα), πεζότρατες (βιντζότρατες) ή παρόμοια δίχτυα , πάνω από κοραλλιογενείς και ασβεστοφυκικούς βυθούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό, άρθρο 4, παρ.1, απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι-γρι, γρίππους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα, πάνω από βυθούς θαλάσσιας βλάστησης του είδους Posidonia oceanica (Λιβάδια Ποσειδωνίας) ή άλλων θαλάσσιων φανερόγαμων.
Όσον αφορά στις θαλάσσιες περιοχές με Λιβάδια Ποσειδωνείας, αυτές έχουν οριστεί ακριβώς σε χάρτες, που συνοδεύουν την υπ’ αριθμ. 167378/14-5-2007 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 241Β/4-6-2007).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας στα τηλέφωνα: 2810 221740 & 2810 284347

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: