Από το Δημοτικό ΣυμβούλιοΔύο νέα έργα που εντάσσονται στο μέτρο «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» απασχόλησαν μεταξύ άλλων θεμάτων το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης στην συνεδρίαση της Τετάρτης (7/6). Το πρώτο έργο προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, αφορά «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού και επέκταση πληροφορικού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Νεάπολης» και το δεύτερο προϋπολογισμού 14.000 ευρώ, αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία Κέντρου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο του Δήμου Νεάπολης Λασιθίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε ομόφωνα την υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης που αφορά την αυτοαξιολόγηση της λειτουργίας των ΟΤΑ σε επιλεγμένους φορείς της Τ.Α. της Περιφέρειας Κρήτης». Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, αφορά 10 Δήμους της Κρήτης, οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, και στο οποίο είναι φορέας υλοποίησης ο Δήμος Νεάπολης.
Επίσης ενέκρινε την υποβολή προτάσεων από την ΔΕΑΠΟΝ για το μέτρο «Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών»
Ομόφωνα επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή 16000 ευρώ για πυροπροστασία και θα τα διαθέσει αφενός για έργα διευθέησης στον σκουπιδότοπο και αφετέρου για προμήθεια υλικών πυροπροστασίας
Το Δ.Σ αποφάσισε ακόμα την αναμόρφωση του οικονομικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ενέκρινε τις δαπάνες για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Νεάπολης στις 20 και 21/5 06.
Τέλος, επιχορήγησε με 3.000 ευρώ τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης στις Βρύσσες, προκειμένου να ολοκληρώσει τα έργα ανάπλασης που εκτελούνται από το Ενοριακό Συμβούλιο.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos