η κ. Καγουδάκη ανάμεσα σε συνέδρους

Από τις εργασίες

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου συμμετείχε στην ιστορική έναρξη του 1ου Περιφερειακού Δικτύου στην Ευρώπη για Νέους που προωθείται από τη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER). Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Hessen της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο Wiesbaden από τις 23 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2008, συμμετείχαν νέοι ηλικίας 18-30 ετών από 25 διαφορετικές χώρες. Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου εκπροσώπησε η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Ελένη Καγουδάκη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συγκεντρωθούν νέοι και νέες από τις Περιφέρειες της Ευρώπης, προκειμένου να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό κοινών δράσεων και πολιτικών σε τομείς που τους αφορούν, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η μετανάστευση, οι δημογραφικές και κλιματικές αλλαγές. Για το σκοπό αυτό οι νέοι που συμμετείχαν αντάλλαξαν εμπειρίες, γνώσεις και πρακτικές που ακολουθούνται στις περιοχές τους, καθώς και τους προβληματισμούς τους, ώστε ο σχεδιασμός που θα ακολουθηθεί να είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο συνέδριο συμμετείχαν και εκπρόσωποι από χώρες της Ευρώπης που δεν είναι ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας την συνάντηση αυτή ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχαν την δυνατότητα να ακούσουν τις απόψεις μελών της ΕΕ.

Πληροφορίες και τα αποτελέσματα του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.aer.eu/events/committee-3-culture-education-interregional-cooperation/2008/wiesbadenconference.html

Print Friendly, PDF & Email

Από manos