Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 18:00 το απόγευμα στον 3ο όροφο του πολύκεντρο Rex στην αίθουσα του Δημοτικού Συμουλίου. Τα θέματα συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα: 

 

 • Αποδοχή μελέτης για την ίδρυση του τμήματος επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων στον ¶γιο Νικόλαο.
 • Συζήηση – απόφαση σχετικό με τη λειτουργία της Φιλαρμονικής.
 • Συμπλήρωση της αριθμ. 452/2003 απόφασης ίου Δ.Σ. σχετικά με την «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Κόλπου Ελούντας»
 • Έγκριση Τεχνικού Δελτίου του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη του Κεντρικού Πυρήνα του Οικισμού Επάνω Χωριού Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου.
 • Έγκριοη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικής οδοποιίας στο Δ. Δ. Καλού Χωριού»
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνας»
 • Συζήτηση επί εγγράφου Πολεοδομίας περί υποχρεωτικής παραχώρησης του Δήμου και τη μετατροπή γης σε χρήμα 
 • Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης της αξίας του παραχωρούμενου τμήματος της εταιρείας «ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε» στο δήμο.
 • Συζήτηση επί εγγράφου Πολεοδομίας περί υποχρεωτικής παραχώρησης στο Δήμο και τη μετατροπή γης σε χρήμα
 • Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης της αξίας του παραχωρούμενου τμήματος της εταιρείας «ΔΡΗΡΟΣ Α.Ε.» στο Δήμο.
 • Γνωμοδότηση επί των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Σφουγγομάλι» δήμου Αγίου ικολάου.
 • Τροποποίηση υψομετρικών μελετών, την περιοχή μετατόπισης κεντρικού αγωγού αποχέτευσης
 • Έγκριοη του έργου κατασκευή προστατευτικού στηθαίου στον παραποτάμιοδρόμο 
 • Έγκριση του έργου «βελτίωση οδικού δικτύου»
 •  Έγκριση του έργου «Προστασία Αντιστήριξη Πρανών Παραποτάμιου Δρόμου στο Δ.Δ .Καλού Χωριού». 
 • Έγκριοη 1ου Α.Π. του έργου «Ασφαλτοστρωθείς Δημοτικών Οδών 2005». 
 • Έγκριση παράτασης περαίωοης εργασιών για το έργο «Κλειστό Γυμναστήριο Τ-10» Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης προσκυρωμένων ακινήτων από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου. 
 • Συζήτηση – απόφαη σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
 • Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την οικονομική υποστήριξη του θερινού σχολείου «Ψηφιακή καταγραφή και τρισδιάστατ μοντελοποίηση» 
 •  Συζήτηση – απόφαση επί αιτήσεως Γεωργίου Κλώντζα σχετικά με προβλήματα οπό την εκτέλεση έργων στην οδό Λασιθίου 
 • Συζήτηση – απόφαση επί ασκήσεως Κατσουλάκη – Χαιρέτη Χρυσής σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης για την βατότητα οδών που προτείνονται για ειδική διαδρομή του τουριστικού της εράνου. 
 • Συζήτηση – απόφαση επί αιτήσεως Καιοουλάκη – Χαιρέτη Χρυσή σχετικά με την τοποθέτηση πληροφοριακών χαρτών σε επίκαιρα σημεία της πόλης Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 45/05 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 • Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 14/05 απόφασης Δ. Σ. ΚΕΠΑΝΕΛ σχετικά με την έγκριση του Απολογισμού κα αποτελεσμάτων χρήσης 2004 Έγκριση επιχορήγησης των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου 
 • Βράβευση αριστούχων μαθητών πολυτέκνων οικογενειών Ορισμός επιτροπών με ΕΚΠΟΤΑ.
 • Συγκράτηση επιτροπής των άρθρων 67 και 70 του ΠΔ 28/80 ίου έτους 2006
 • Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών με τον ΕΚΠΟΤΑ και αξιολόγησης τω αποτελεσμάτων των διαγωνισμών για το έτος 2006 
 • Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση εκποίηση πραγμάτων του Δήμου άρθρ, 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2006 
 • Ορισμός επιτροπής έργων και προμηθειών έτους 2006 
 • Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του δήμου Μαραγκάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ
 • Κλείσιμο Καταστημάτων που στερούνται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Print Friendly, PDF & Email

Από manos