Επίσης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου  την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 6 και μισή το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο χώρο Πολύκεντρο REX. Αναλυτικά τα θέματα συνεδρίασης:
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2005.
 • Συζήτηση – απόφαση επί αιτήσεως Σφυράκη Στυλιανού σχετικά με το χαρακτηρισμό δρόμου ως Κοινόχρηστου. 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Μορφωτικού Ανατυξιακού Συλλόγου Κριτσάς  «ΛΑΤΩ»  σχετικά με την μετατόπιση πυλώνων από την Αμμουδάρα .
 • Έγκριση αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Βλάσση Αικατερίνης στο Δ. Δ. Ελούντας
 • Συζήτηση – απόφαση επί αιτήσεως κατοίκων της περιοχής Εργατικών Κατοικιών σχετικά με το σχολικό κτίριο που είναι κατασκευασμένο με αμίαντο. 
 • Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Πολεοδομίας σχετικά με την κήρυξη κτίσματος παλαιού μύλου ως διατηρητέου μνημείου. 
 • Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου για δανειοδότηση της ΔΕΥΑΑΝ από το Ταμείο αρακαταθηκών και Δανείων 
 • Σύσταση επιτροπής για αξιολόγηση και αξιοποίηση ακινήτων Δήμου για ανέγερση Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου Α.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση περιπτέρου πληροφοριών στην πλατεία της Ελούντας
 • Λήψη απόφασης επί των υποβληθέντων ενστάσεων για την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου.
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «έργα αποκαταστάσεων υποδομών Δ. Δ. Καλό Χωριό – Πρίνας».
 • Γνωμοδότηση για τη εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αιγιαλού από Μέγαρο της Αποθήκη Μαυροφόρου» στον οικισμό Σχίσμα του Δ.Δ. Ελούντας .
 • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ/νσης Δασών Λασιθίου.
 • Σχετικά με την διάνοιξη δρόμου στην περιοχή Ατσιμπραγά Λενικών
 • Συζήτηση επί εγγράφου Πολεοδομίας περί υποχρεωτικής παραχώρησης στο Δήμο και τη μετατροπή της γης σε χρήμα – Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης της αξίας του παραχωρούμενου τμήματος της εταιρείας «ΚΑΛΥΔΩΝΑ Α.Ε.» στο Δήμο για απευθείας ανάθεση.
 • Γνωμοδότηση για χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού στην περιοχή Δ.Δ. Ελούντας 
 • Αλλαγή τελικού δικαιούχου για την επιχορήγηση της ΔΗΠΕΔΑΝ για την οργάνωση γραφείου για τη δημιουργία συλλογής αρχειακού υλικού εκδόσεων και προβολής του προσφυγικού στοιχείου του Δήμου Αγίου Νικολάου 
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το έργο «Συντήρηση χώρου πρασίνου 2005» 
 • Έγκριση υποβολής πρότασης στο μέτρο 1.5 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» 
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναστηλώσεις – αναδείξεις παραδοσιακών κτιρίων» 
 • Έγκριση υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑΝ για την εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στο Ίστρον Καλού Χωριού» 
 • Συζήτηση επί εγγράφου της ΔΕΗ σχετικά με ην υπογείωση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δ. Δ. Ελούντας 
 • Έγκριση 1ου Α.Π. – τακτοποιητικού του έργου «Ανάπλαση – ανάδειξη του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Πάνω Χωριό Ελούντας 
 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Δημιουργία Κέντρου ανάδειξης – προβολής κρητικής γαστρονομίας – διατροφής στις Λίμνες» 
 • Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείου του ανεμόμυλου στη θέση ΄΄Καβαλαρά΄΄ του Δ. Δ. Έξω Λακωνίων.  Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του 1ου υποέργου «Πινακίδες, υλικό ποβολής» του έργου 
 • «Προβολή – Δημοσιότητα του προγράμματος Ολοκληρωμένης Αστικής  Ανάπτυξης ης πόλης Αγίου Νικολάου – Δίκτυα πόλεων». Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού προσώπου με την επωνυμία
 • «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Δημοτικού Σχολείου Κριτσς»
 •  Σύσταση του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κριτσάς»
 • Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείο – 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου» 
 • Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου». 
 • Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΗΠΕΔΑΝ για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 
 • Έγκριση έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης ΠΟΔΑΝ 
 • Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την διαγραφή τελών άρδευσης της Γεροντή Μαρίας
 • Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών 
 • Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 47/2005 απόφασης του Δ.Σ. ΠΟΔΑΝ σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού του. 
 • Παροχή σύμφωνης γώμης επί της αριθμ. 59/2005 απόφασης του Δ.Σ. ΟΝΑΔΑΝ σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού του.
 • Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Κινηματογραφικής Λέσχης Αγίου Νικολάου σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει και που αφορά τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο 
 • Οικονομική ενίσχυση απόρων Δημοτών ενόψει εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
 • Συζήτηση επί εγγράφου της ΔΕΗ σχετικά με επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού 
 • Έγκριση αγοράς βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου 
 • Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών 
 • Ορισμός επιτροπής προμήθειας αναμνηστικών δώρων για την τέλεση πολιτικών γάμων 
 • Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές 
 • Συζήτηση επί αιτήσεων για παραχώρηση τάφων 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Βλαχάκη Ευαγγελίας σχετικά με την επανεξέταση της παραχωρημένης θέσης στάθμευσης στην Σολιδάκη Δέσποινα ή την αναίρεση του μέτρου της εκ περιτροπής στάθμευσης .
 • Συζήτηση – απόφαση επί αιτήσεως Λεμπίδη Εμμανουήλ σχετικά με την διαγράμμιση πρόσβασης στην είσοδο του καταστήματος του στην οδό Λασιθίου. 
 • Κλείσιμο καταστημάτων που στερούνται αδείας.
 • Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Συσκάκη Δημητρίου του Νικολάου
 • Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Συσκάκη Εμμανουήλ του Νικολάου.
 • Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Ατσαλή Στυλιανό του Γεωργίου 
 • Έγκριση υπογραφής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΤΑΔΑΝ για τουριστική διαφήμιση της πόλης στον έντυπο και Ηλεκτρονικό τύπο . 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Ειρήνης Διαλυνά σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κινητής (τροχήλατης) στάσιμης καντίνας στο Δ. Δ. Καλού Χωριού
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Αμαριωτάκη Μαρίας & ¶ννας Ο.Ε. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Κουμπανάκη Αγγελικής σχετικά με την χορήγηση άειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Φαρσάρη Μιχαήλ σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Κρήτης Α.Ε. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας πισίνας εντός του ξενοδοχείου SANTA MARINA 59. Συζήτηση επί αιτήσεως Κ. Ρεστάκης Α.Ε. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας πισίνας
 • Συζήτηση επί αιτήσεως MINOS PALACE A.E. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας Πισίνας (παιδική εντός του ξενοδοχείου)
 • Συζήτηση επί αιτήσεως MINOS PALACE A.E. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας πισίνας (μικρής κεντρικής υπαίθριας εντός του ξενοδοχείου)
 • Συζήτηση επί αιτήσεως ΗΛΙΟΣ Α.Ε. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας πισίνας εντός του ξενοδοχείου Elounda Beach 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Ανδρουλάκη Γεωργίου σχετκά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων «ΑΝΤΖΕΛΑ». 
 • Συζήτηση επί αιτήσεως της ΗΛΙΟΣ Α.Ε. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας πισίνας κοινόχρηστης μικρής εξωτερικής κεντρικής- παιδικής εντός του ξενοδοχείο «ELOUNDA BAY PALACE» .
 • Συζήτηση επί αιτήσεως της ΗΛΙΟΣ Α.Ε. σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας πισίνας μικρής θερμαινόμενης εσωτερικής εντός του ξενοδοχείου ELOUNDA BAY PALACE στο Δ.Δ. Ελούντας.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos