ΧάρτηςΤην  Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου στο Νομαρχιακό Κατάστημα στην έδρα του στον Αγιο Νικόλαο με κυριότερα θέματα –στην ημερήσια διάταξη του- τα ακόλουθα:

 
  • Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
  • 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Λασιθίου οικονομικού έτους 2006.
  • Έγκριση προϋπολογισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου οικονομικού έτους 2007.
  • Χορήγηση παραγωγικών αδειών.
  • Σύσταση επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).
  • Έγκριση υποβολής πρότασης της Ν.Α. Λασιθίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LEADER+ του Νομού Λασιθίου.
  • Γνωμοδοτήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Print Friendly, PDF & Email

Από manos