«Η παρουσία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη και η μέχρι σήμερα πορεία του, γεμάτη από διεθνείς διακρίσεις, αποδεικνύει πως το νησί μας έχει τις προοπτικές να ανζητήσει εναλλακτικούς δρόμους ανάπτυξης, επενδύοντας στην Έρευνα και την Τεχνολογία αλλά και στην Καινοτομία».
Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γ. Γ. της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας σε χαιρετισμό κατ την Διημερίδ ΙΤΕ 2005 που πραγματοποιείται στα Ανώγεια από το ΙΤΕ .

Τον χαιρετισμό του κ. Τσόκα μετέφερε ο σύμβουλος του κ. Νίκος Διαλυνάς αφου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ο Γ.Γ. δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Η Κρήτη σήμερα, τονίζει ο κ. Τσόας, χάρη στην παρουσία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο νησί και στην εξαίρετη δουλειά των επιστημόνων του, αποτελεί κομμάτι της Ευρωπαϊκής Περιοχής Έρευνας και Καινοτομίας και προσθέτει:
Η παρουσίαση των επιστημονιών και ερευνητικών επιτευγμάτων του ΙΤΕ, και οι διεθνείς διακρίσεις σε τομείς όπως η πληροφορική, η βιοϊατρική και η νανοτεχνολογία, τομείς σχετικά άγνωστους στο ευρύ κοινό, αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενους, φέρνει το νησί μας στο κέντρο των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων.
Ακόμη επισημαίνει ότι, η παρουσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών θα αποτελέσει ένα παράγοντα σύνδεσης των τεχνολογικών επιτευγμάτων του ΙΤΕ με την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα δώσει και μια νέα δυναμιή εξέλιξης στο Ίδρυμα και σε ολόκληρη την Περιφέρεια.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos