Κάτω Μερά, Καλές

Ιεράπετρα

Τους αντιδημάρχους για το 2009, όρισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Μαστοράκης με θητεία ενός έτους, δηλ. για το 2009.
Η διαφοροποίηση σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο έγκειται στη δημιουργίας θέσεως 5ου Αντιδημάρχου για θέματα πολιτισμού, δημόσιας υγείας, αλλά και η προσθήκη του αντικειμένου διαχείρισης ολικής ποιότητας.

Οι πέντε πλέον αντιδήμαρχοι είναι:

Α) Αντιδήμαρχος κ. Μαρκόπουλος Μάνος:

    1. Λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
    2. Θεμάτων που αφορούν στο Δομημένο Περιβάλλον.
    3. Συντήρησης και  επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού 
    4. Πολιτικής Προστασίας.
 
Β) Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδάκης Νίκος:
    1. Εκπαιδευτικών θεμάτων.
    2. Λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας,
    3. Λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων, Λαϊκών Αγορών και Δημοτικών 
        Κοιμητηρίων.
   
Γ) Αντιδήμαρχος κ. Ψαρουδάκης Γιάννης:
    1. Λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και του Κέντρου
         Εξυπηρέτησης Πολιτών.
    2. Θεμάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας. (νέο αντικείμενο)
    3. Θεμάτων προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος.
    4. Λειτουργίας της Υπηρεσίας Άρδευσης.
   
Δ) Αντιδήμαρχος κ. Σουργιαδάκης Γιώργος:
    1. Θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
    2. Θεμάτων Απασχόλησης.
    3. Θεμάτων Συγκοινωνίας – Επικοινωνίας
 
Ε) Αντιδήμαρχος κ. Τσικαλουδάκης Σπύρος(νέα θέση)
    1. Θεμάτων Πολιτισμού
    2.Θεμάτων Δημόσιας Υγείας, Καταστημάτων και Επιχειρήσεων
    3.Θεμάτων Καταναλωτ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: