Μητροπ. Πέτρας και Χερρονήσου, ΝεκτάριοςΑγαπητοί μου.
Η χρηστότητα και η αγαθωσύνη του Θεού μας χαρίζει και πάλι τις μεγάλες εορτές της Θείας Επιφανείας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η Εκκλησία, μας καλεί όλους να τις εορτάσουμε θεάρεστα και πνευματικά.
Οι εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου μας γεμίζουν με πνευματική χαρά, που πηγάζει από την αίσθηση της απείρου αγάπης του Θεού προς όλους εμάς, τα παιδιά Του.
Και πώς να μην χαίρεται κάθε άνθρωπος, όταν ο ακατάληπτος και άκτιστος Θεός λαμβάνει δούλου μορφήν, δηλαδή μορφή πεπερασμένου και κτιστού ανθρώπου, για να κάνει τον άνθρωπο θεό. Ο τέλειος Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος, λόγω της ενώσεως των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, στο Πρόσωπο, στην πόσταση του Θεού Λόγου. Αυτή τη χαρά μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως θεολογική χαρά, γιατί πηγάζει από την πίστη, την ορθόδοξη θεολογία μας.

Αυτή τη χαρά ένοιωσε η Παναγία μας, η γεννήσασα το Θείον Βρέφος. Αυτή τη χαρά ένοιωσαν οι εξ Ανατολών μάγοι, που είδαν τον αστέρα να τυς οδηγεί στον τεχθέντα Βασιλέα. Αυτή τη χαρά έζησαν οι ποιμένες, που προσκύνησαν τον Κύριο και Τον είδαν μέσα στη φάτνη των αλόγων ζώων. Αυτή τη χαρά ευαγγελίστηκαν οι Άγγελοι στον κόσμο: «Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ος εστί Χριστός Κύριος» (Λουκ. β, 10-11)

Αγαπητοί μου.

Η Γέννηση του Χριστού, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος, είναι εορτή πνευματικής χαράς, που δεν μπορεί να περικλειστεί σε μερικές συναισθηματικές καταστάσεις, σε ένα εορταστικό διάκοσμο, σε μιά εγκεφαλική ορθολογιστική ερμηνεία των γεγονότων, σε ένα ακόμη πλαίσιο ηθικοπλαστικών μελωδιών.

Τα Χριστούγεννα μας διδάσκουν ότι ο Χριστός ενηνθρώπησε για να μας ελευθερώσει από την ασθένεια της θρησκείας, από μιά μαγική αντίληψη κοινωνίας με το Θεό.

Ο Χριστός ενηνθρώησε και «σάρκα Εκκλησίας ανέλαβε», για να λυτρώσει τον άνθρωπο από τον πόνο, τις ενοχές και τον θάνατο και να τον κάνει κοινωνό θείας ζωής και χαράς. Συνέστησε την Εκκλησία, ως αγαπητική θεοκοινωνία, που είναι ικανή να δει, να αναγνωρίσει και να αγαπήσει το Θεό, στο πρόσωπο του Θείου Βρέφους και να γίνει αυτό δώρο σε όλους για μιά νέα ζωή.

Αγαπητοί μου.

Ως χριστιανοί γενεαλογούμαστε από της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού «επεγράφημεν οι πιστοί ονόματι θεότητος». Ανήκουμε και εμείς, οι αμαρτωλοί, χάριτι Θεού, στη γενεά Του. Γι’ αυτ εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, με ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο μας. Οι δοκιμασίες, οι θλίψεις και τα βάσανα της ζωής δεν μας αφαιρούν τη μυστική χαρά των Χριστουγέννων. Και μ’ αυτή τη χαρά ανοίγουμε την καρδιά μας και αγκαλιάζουμε όλους τούς ανθρώπους, τούς εγγύς και τούς μακράν, ολόκληρη την φύση, τον υλικό και πνευματικό κόσμο.

Ο Χριστός είναι «ο Εμμανουήλ, ο μεθ’ ημών Θεός»(Ματθ. 1,23) και η παρουσία Του στον κόσμο θα συνεχισθεί μέχρι της συντελείας των αιώνων. Έτσι παρατείνεται και η αιώνια εορτή και χαρά της Εκκλησίας, τα Χριστούγεννα.

Ας Τον παρααλέσομε σήμερα, που εκ νυκτός ορθρίσαμε στους Ιερούς Ναούς, να είμαστε όλοι πάντοτε ενωμένοι μαζί Του στο Πανάχραντο Σώμα της Εκκλησίας για να εορτάζουμε, εν τω φωτί του Προσώπου Του, με πνευματική χαρά τα Χριστούγεννα, προγευόμενοι την ατελεύτητη εορτή και χαρά της ανεσπέρου Ημρας της Βασιλείας Του.

«Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται. Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου». «Αυτώ η δόξα, η τιμή και η προσκύνησις εις τους αιώνας».

Χριστούγεννα 2004

Διάπυρος ε υχέτης εν Χριστώ τεχθέντι

Ο Μητροπολίτης

Ο Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριος

Print Friendly, PDF & Email

Από manos