Αντώνης ΣτρατάκηςΕπιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλγαράκη απέστειλε, ο Νομάρχης Λασιθίου Αντώνης Στρατάκης με την οποία ζητά την παραμονή του Πυροσβεστικού κλιμακίου στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Στην επιστοή αναφέρονται:
Με αφορμή τις εντεινόμενες φήμες περί την εκδηλωθείσα πρόθεση, εκ μέρους του Υπουργείου Δ. Τάξης, για την κατάργηση του Πυροσβεστικού κλιμακίου στο Οροπέδιο Λασιθίου σας αποστέλλω το παρόν υπόμνημα, με τη μορφή διαβήματος, προκειμένου, εάν πράγματι υφίσταται η εν λόγω πρόθεση, να επανεξετάσετε το όλο ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Κύριε Υπουργέ

 

Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι μια από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές καθώς απέχει 60 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο αστικό κέντρο. Το πρόβλημα δε της αποστάσεως καθίσταται εντονότερο στο βαθμό που ληφθεί υπόψη και το δυσπρόσιτο της περιοχής.

Λόγω, ακριβώς, της ιδιόμορφης γεωγραφικής θέσης το Οροπέδιο Λασιθίου αδυνατεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και εξ’ αυτού του λόγου έχει καταστεί μια από τις πλέον οικονομικά φθίνουσες περιοχές του Νομού μας με έντονα δημογραφικά προβλήματα.

Βέβαια, η εν λόγω απομόνωσή του καίτοι αποτελεί την πηγή των διαπεπιστωμένων προβλημάτων αποτελεί, ταυτόχρονα, και την αιτία διατήρησης του μοναδικού φυσικού κάλλους και της σπάνιας χλωρίδα και πανίδας.

Με βάση τα παραπάνω, η ύπαρξη του Πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία στο βαθμό που, πέραν της λειτουργικής αναγκαιότητας, τονίζεται και ο κοινωνικός χαρακτήρας της παρουσίας της ίδιας της υπηρεσίας.

Σε ότι δε αφορά την ανεπαρκή στελέχωση του κλιμακίου αυτό πιστεύω πως δεν αποτελεί επιχείρημα ή κριτήριο για την κατάργησή του, στο βαθμό που, εν είδει αντεπιχειρήματος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι με την κατάλληλη επάνδρωση και στελέχωσή του, με μόνιμο προσωπικό, το όλο πρόβλημα μπορεί να αρθεί και η υπηρεσία να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα επ’ ωφελεία της ευρύτερης περιοχής του Οροπεδίου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos