2044 προσλήψεις σε δήμους, 281 στη Κρήτη
ο πίνακας για τις προσλήψεις στη Κρήτη

Με την αριθμ. 34431/5.5.2021 απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, και δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου, εγκρίνεται οι προσλήψεις δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων. Όσον αφορά στη Κρήτη οι θέσεις φαίνονται στον πίνακα παραπάνω.

Όσον αφορά την εξέλιξη της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους δήμους στους οποίους εγκρίθηκαν οι θέσεις αυτές.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos