ΛασίθιΣυνεδριάζει – η πρώτη μετά τις θερινές διακοπές- το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου στο Νομαρχιακό Κατάστημα στον Αγιο Νικόλαο στις 21 Αυγούστου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 το πρωί με κυριότερα θέματα τα παρακάτω:

 
  • Χορηγήσεις και επεκτάσεις παραγωγικών αδειών.
  • 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Λασιθίου οικονομικού έτους 2006.
  • 2η Τροποποίηση της από 28-11-2003 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ν.Α. Λασιθίου και του ΙΓΜΕ.
  • 5η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ν.Α. Λασιθίου και ΙΓΜΕ για την προμελέτη μικρών ταμιευτήρων στο Ν. Λασιθίου.
  • 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2006 και κατανομή τόκων Α΄ εξαμήνου 2006 Δημοσίων Έργων.
  • Προγραμματική Σύμβαση για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών αποκατάστασης του οδικού δικτύου στα χωρικά όρια Δ. Ιεράπετρας λόγω φυσικών καταστροφώ.
  • Γνωμοδότηση Μελέτης ΟΑΝΑΚ για τον καθορισμό ζωνών ΠΕΡΠΟ στο Ν. Λασιθίου.
  • Γνωμοδοτήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από παραγωγικές δραστηριότητες
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: