Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου ΝικολάουΤην ερχόμενη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολύκεντρο Rex. Κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση θα είναι η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2006. Η έγκριση των όρων λήψης δανείου από την Εμπορική Τράπεζα για την απαλλοτρίωση ακινήτων ιο την εκτέλεση του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας» κ.ά.
Αναλυτικά τα θέματα:
 
 
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2006. 
 • Έγκριση των όρων λήψης δανείου από την Εμπορική Τράπεζα για την απαλλοτρίωση ακινήτων γιο την εκτέλεση του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας».
 • Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΤΑΔΑΝ για την καθαριότητα παραλιακού δρόμου. 
 • Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΠΑΚΧΠ σχετικά με την καθαριότητα μη οργανωμένων παραλίων.
 • Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΚΕΠΑΝΕΛ σχετικά με την καθαριότητα μη οργανωμένων παραλίων.
 • Συμπλήρωση της αριθμ. 173/2005 απόφασης Λ,Σ. σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου Προσωπικού.
 • Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την έγκριση απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε 24ωρη βάση.
 • Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της αριθμού 4/2006 απόφασης του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Αγίου Νικολάου σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006.
 • Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 4/2006 απόφασης του ΠΟΔΑΝ σχετικά με την ήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006.
 • Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΠΟΔΑΝ.
 • Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της αριθμ. 1 /200ό απόφασης Δ. Σ. ΔΕΠΑΚΧΠ σχετικά με την ψήφιση του ποϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2006.
 • Έγκριση επί της αριθμ. 2/2006 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΧΠ σχετικά με την έγκριση ισολογισμού – απολογισμού τους οικονομικού έτους 2004.
 • Συζήτηση απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου σχετικά με συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή.
 • Συζήτηση απόφαση επί εγγράφου Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου σχετικά με τη συνδιοργάνωση παρουσίασης αντεγκλημαστικής πολιτικής έτους 2006 του Α.Ε.Α.
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «έργα αποκαταστάσεων υποδομών Δημοτικών Διαμερισμάτων Μέσα-Έξω Λακωνίων, Έξω Ποταμών – Ζενΐων -Λιμνών.
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «κατασκευή στέης Δημοτικού Σχολείου Ελούντας».
 • Προγραμματισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (πρώην ΚΑΠΗ) για το έτος 2006.
 • Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών.
 • Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2006.
 • Έγκριση καταβολής οδοιπορικών και εκτός έδρας εισιτηρίων στον κ. Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο για μετάβαση τους στην Αθήνα.
 • Περί του τρόπου απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2006.
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 • Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου και καθορισμός της αμοιβής τους.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2006.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Λυκείου Ελληνίδων σχετικά νιε την οικονομική επιχορήγηση του.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Μπέλλου Γεωργίου σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos