Και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή στις 27 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα ακόλουθα θέματα:

 

 • Διοργάνωση μνημόσυνου για τη Μίνα Σφακιανάκη, δωρήτρια του Δήμου μας 
 • Εορταστική εκδήλωση τιμής στους Τρείς Ιεράρχες και στα Ελληνικά Γράμματα 
 • Μίσθωση χώου για λειτουργία βιβλιοθήκης ΙΕΚ
 • Τροποποίηση της με αριθμό 45/2003 απόφασης Δ. Σ. ( Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας) 
 • Τροποποίηση της με αριθμό 43/2003 απόφασης Δ,Σ, ( Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Ιεράπετρας) 
 • Τροποποίηση της με αριθμό 10/2003 απόφασης Δ.Σ, ( Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΠΗ)
 • Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά και εφημερίδες για το έτος 2006 
 • Ορισμός μελών Επιτροπής προμηθειών έτους 2005 ( ΕΚΠΟΤΑ )
 • Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής α) προμηθειών β) έργων μέχρι 5.869,41 € γ) έργων άνω των 5.869,41 € για ΤΟ έτος 2006 
 • Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκμίσθωσης, εκποίησης, μίσθωσης, αγοράς πραγμάτων, από το Δήμο 
 • Ορισμός μελών Επιτροπής για την εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων ( άρθρο 7 Π.Δ. 270/81) 
 • Ορισμός μελών Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για ΤΟ έτος 2006 
 •  Διάθεση πιστώσεων, που αφορούν στο 35% του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 
 • Συζήτηση προτάσεως των ΕΛΤΑ για στέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου εράπετρας στο ισόγειο της πρώην δημοτικής Αγοράς ( Σχετικό το με αριθμό πρωτ: Δήμου 16977/21-12-2005 έγγραφο ΕΛΤΑ) 
 • Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2006 
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου Βαΐνιάς» 
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Τσιμεντόστρωση δρόμου Δ.Δ. Κάτω Χωριού» 
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από Παπαδιανά προς Επάνω Χωριό» 
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Διαμόρφωση χώρου Ναυμαχίας» 
 • Αίτηση Ευαγγελίας Σουργιαδάκη και Γεωργίου Σουργιαδάκη για τροποποίηση του Ο.Τ. 123 Α 
 • Συνεργασία του Δήμου με την Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
 • Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 
 • Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού σφαγείων
 • Έγκριση της με αριθμό 18/2004 απόφασης Τ.Σ. Γδοχίων ( Ονομασία δημοτικού ρόμου)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos