ο χάρτης ενέργειας που προτείνει το χωροταξικό
ο χάρτης ενέργειας που προτείνει το χωροταξικό

Παράταση Διαβούλευσης για τη Β ΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΠΧΣΑΑ).

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση και εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, για δύο επιπλέον εβδομάδες, με καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2015.

Για τυχόν διευκρινίσεις, ενστάσεις και παρατηρήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

• 2813-400249 (κ. Καλογερής Νίκος)

• 2813-410110 (κα. Χατζηγιάννη Ελένη)

• 2813-410111 (κα. Δασκαλάκη Άννα)

Όλες οι παρατηρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα e-mails : kalogeris@crete.gov.gr και elhatziyanni@crete.gov.gr ταυτόχρονα

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos