Προεδρείο

Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου

Με αρκετές απουσίες, συνεδρίασε την Δευτέρα (30/10) το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου, υπό την προεδρία του Θεόδωρου Πατεράκη, στη Νομαρχία Λασιθίου στον ¶γιο Νικόλαο.
Τέθηκαν κατΆ αρχήν μια σειρά θέματα προ ημερήσιας διάταξης από τα οποία:

Στο θέμα έλλειψης ασθενοφόρου στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, αναφέρθηκε ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κύριος Πλεξουσάκης, μετά από την επίθεση συγγενούς της τραυματισμένης στα Αχλιά γυναίκας, όταν αποδείχτηκε ότι το ασθενοφόρο του Νοσοκομείου, έλλειπε στο Ηράκλειο. Προτάθηκε να πιεστεί το ΕΚΑΒ να δημιουργήσει Σταθμούς του στην Ιεράπετρα και στη Σητεία. Ο Νομάρχης απάντησε λέγοντας ότι πριν από τρία χρόνια είχε απευθύνει έγγραφο προς το αρμόδιο πουργείο, αλλά απάντησε δεν πήρε ποτέ. Υπήρξε παλιότερη ανακοίνωση του βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη για ίδρυση Σταθμών στις δύο αυτές πόλεις με άγνωστη μέχρι στιγμής εξέλιξη. Έχει κατά πληροφορίες ληφθεί η απόφαση, αλλά δεν υλοποιείται. Καταδικάστηκε δε η επίθεση καά των εργαζομένων του Νοσοκομείου. Εγκρίθηκε η έκδοση ψηφίσματος και η μετάβαση αντιπροσωπείας του Ν.Σ. στην Αθήνα, μαζί με τους βουλευτές, για να πιέσουν.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Επικυρώθηκε το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
2) Εγκρίθηκαν τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας τόσο του Νομάρχη όσο και Νομαρχιακών Συμβούλων για την Αθήνα όσον αφορά στο ΕΚΑΒ.
3) Στο θέμα έγκρισης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, υπήρξε έντονος προβληματισμός παρά το απλόν του πράγματος. Ο Νομάρχης, υπενθύμισε την αναβολή του θέματος προεκλογικά. Έτσι τίθεται το θέμα στο συγκεκριμένο Ν.Σ., η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για να σταλεί στο ΑΣΕΠ. Εγκρίθηκαν 20 + 1 θέσεις. Η ανακοίνωση θα εκδοθεί από τη Νομαρχία και θα κοινοποιηθεί στο ΑΣΕΠ, αλλά και η Νομαρχία θα κάνει τις προσλήψεις. Επίσης εγκρίθηκ και η θέση δικηγόρου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία. Τα άτομα αυτά θα καλύψουν θέσεις με μεγάλες ελλείψεις. Βέβαια η Νομαρχία είχε ζητήσει 94 άτομα. Εάν η Νομαρχία θέλει μπορεί να εισάγει και τη συνέντευξη, αλλά να μην εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Το 5% καλυφθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκαν θέσεις, 5 πολιτικοί μηχανικοί, 1 τοπογράφος μηχανικός, 1 μηχανικός περιβάλλοντος, 1 αρχιτέκτονας, 4 γεωπόνους, 2 κτηνιάτρους και 1 γιατρό. ΤΕ 1 πτυχιούχος μηχανολόγος Μηχανικός, 2 επόπτες δημόσιας υγείας. ΔΕ 1 χειριστής μηχανημάτων, 1 οδηγός. Υπήρξαν άλλες απόψεις για τη σύνθεση των προσλήψεων, αλλά αυτά ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών. Προτάθηκε και εγκρίθηκε η αντικατάσταση του γιατρού με ζωικής παραγωγής. Και έτσι πέρασε κατά πλειοψηφία η πρόταση του Νομάρχη.
4) Εγκρίθηκε επίσης τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΝΑΛ για το 2006 γι την ενσωμάτωση διαφόρων κονδυλίων.
5) Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γυψωρυχείο στη θέση Αλτσί, στο Μόχλος.
6) Και τέλος το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων προγραμματικών συμβάσεων διάφορων μελετών και κατασκευών, για να προχωήσουν να ολοκληρωθούν και να αποπληρωθούν.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos