Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Ηλιάκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη δηλαδή), την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 18.00 προκειμένου να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα:
 • Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 
 • Έγκριση προμήθειας καυσίμων για το έτος 2006.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου 
 • Αποδοχή χρηματοδότησης για το Κ.Ε.Π. Δήμου Νεάπολης.κ.ά 
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 • Συγκρότηση επιτροπή Σταυλισμού για το έτος 2006 
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών για το έτος 2006 
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμηθειών με ΕΚΠΟΤΑ. για το έτος 2006.
 • Συκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2006
 • Συζήτηση εγγράφου Δ.Ε.Η. 
 • Συζήτηση αίτησης Α.Ε.Ν. 
 • Συζήτηση αίτησης εταιρείας «ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Α.Ε.» 
 • Έγκριση πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων

Print Friendly, PDF & Email

Από manos