Αφίσσα κατά του αναλφαβητισμούΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) τoυ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αναλφαβητισμού, δηλώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης Καραμανλή έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει πολιτικές, εναρμονισμένες προς τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Unesco, οι οποίες στοχεύουν:

Πρώτον: Το φαινόμενο του αναλφαβητισμού να εξαλειφθεί πλήρως στη χώρα μας. Με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2004 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, ο κύριος όγκος των αναλφάβητων αφορά άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, και ιδιαίτερα αγρότες. Η δεύτερη ηλικιακή κατηγορία που συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό αναλφάβητων (45-64 ετών, δηλαδή κατηγορία με δυνητικά εργάσιμο πληθυσμό) αριθμεί πάνω από 90.001) άτομα, καταδεικνύοντας τις δυσχέρειες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια ηλικιακά παραγωγκή κατηγορία του πληθυσμού. Τα σχετικά μικρά μεγέθη των νέων αναλφάβητων, ωστόσο, δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό: πάνω από 10,000 αναλφάβητοι είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών. Η υψηλή συγκέντρωση αναλφάβητων στις γυναίκες (2004: 202.607 άνδρες και 444.070 γυναίκες) καθιστά το φαινόμενο του αναλφαβητισμού γένους θηλυκού.
Δεύτερον: Όλοι οι πολίτες της χώρας, ανεξάρτητα από ηλικία, κοινωνικοοικονομική κατηγορία και χώρα καταγωγής, να αποκτούν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και ιστορία, τα μαθηματικά, τούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις ξένες γλώσσες. Οι πολιτικές αυτές, που εφαρμόζονται με συνέπεια, υπηρετούν τους στόχους της διαχρονικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του ΥπΕΠΘ Επίκ. Κθηγητής
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos