Νομαρχιακό Συμβούλιο ΛασιθίουΜε αφορμή το σχέδιο νόμου για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Νομάχη Λασιθίου Α. Στρατάκη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος με τα εξής θέματα:
Την ανάγκη ένταξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στην κατηγορία Δ3 στην οποία, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, εμπίπτουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, χαρακηριζόμενες από έντονα δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα.

Η ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης της δυσπρόσιτης περιοχής του Οροπεδίου Λασιθίου, απορρέει εκ του γεγονότος ότι το Οροπέδιο υστερεί, πράγματι, από τις υπόλοιπες περιοχές του νομού σε όλα τα επίπεδα. παρουσιάζοντας μεγάλα δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα, όμοια με εκείνα των περιοχών που εμπίπτουν στην κατηγορία Δ3. Η ενίσχυση των επενδύσεων θα συμβάλλει στην άμβλυνση της εσωτερικής μετανάστευσης, ειδικά των νέων, κατ’ επέκταση και στην γενικότερη ανάσχεση της πληθυσμιακής κατάρρευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Βασικό έργο για την ανάπτυξη του νομού μας είναι το ιδιωτικό αεροδρόμιο της εταιρείας λαϊκής βάσης με την ονομασία «Ξένιος Ζευς». Προτείνουμε να συμπεριληφθεί και η επένδυση των ιδιωτικών αεροδρομίων στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 3 ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες δημιουργίας του αεροδρομίου. Σημειωτέον ότι έχουν ρυθμιστεί τα θεσμικά θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών αεροδρομίων.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos